Barn och ungdomar att planera Vandaspåran med hjälp av spelet

Elever och studenter i Vanda stad kan använda spelet för att planera Vandaspåran. Lärare, elever och studenter är inbjudna att delta i utformningen av ett online- och mobilt vagnspel som kartlägger barns och ungas åsikter för att stödja planeringen av Vandaspåran. Speltiden är 15.11.–22.12. och alla grundskolor och andra stadiets läroanstalter i Vanda kan spela. Spel- och spelinstruktionerna har implementerats på finska, svenska och engelska.

I september testades vagnspelet med elever från Askis, Sexan, Mårtensdal, Simonsböle och Strömfårabrinken skolor. Totalt testade över 100 elever det vagnspel som rör sig längs en vagnsträcka och hjälper planeringsteamet att planera Vandaspåran.

– Spelplattformen fungerade smidigt och inloggningen var enkel, tanken var bra och tydlig. Spelet verkade inspirera eleverna mer än en traditionell undersökning, säger klassläraren Donna Palojärvi från Strömfårabrinkenskolan.

– Eleverna kunde gå vidare i spelet självständigt och uppgifterna var intressanta. Det är jättekul att eleverna får erfarenheter av att påverka på ett nytt sätt, säger Minna Halonen, läraren som vägleder Mårtensdalsskolans elevkår.

Eleverna höll också frågorna och instruktionerna i spelet tydliga och ansåg att att spela vagnspelet var ett bra sätt att påverka Vandaspårans utformning. Mårtensdalskolans elever stördes inte heller, även om spårvagnsleden inte går i Mårtensdal.

Mer information om spelet och instruktioner finns på osallistuvavantaa.fi hemsidan. Spelinstruktioner skickas också direkt till skolor och andra studiet. Spelet är implementerat på spelplattformen Seppo.io. Det kommer att vara en tävling mellan alla skolklasser som har spelat spelet för att träffa Vandaspårans planeringsteamet, och det blir godisboxar som tilläggspriser till fem klasserna. Genomförandet av det stora priset planeras tillsammans med den vinnande klassen och läraren.

Mer information: interaktionexpert Pia Tasanko-Lavikainen, förnamn.efternamn@vantaa.fi, 040 579 0062

Publicerat: 15.11.2021 
(redigerad: )

Nyheter