Julpost till åldringar -kampanjen inbjuder alla invånare i Vanda med att skicka julkort till åldringar

Kampanjen Julpost till åldringar samlar julkort till åldringar inom hemvård och serviceboende. I Vanda samlas julkort till kunder inom hemvård och på vårdhem.

Samfundet för kreativ omsorg, Siskot ja Simot, arrangerar tillsammans med sina samarbetspartner kampanjen Julpost till åldringar under tiden 8.11.-7.12.2021 på mer än 90 orter samtidigt.

– Genom att skicka ett julkort kan du få en ensam åldring att känna, att någon har tänkt på just honom eller henne. Med ett kort kan du beröra och skapa glädje åt en medmänniska, säger Eero Väisänen, verksamhetsledare för Siskot ja Simot rf.

Som samarbetspartner för kampanjen fungerar Kommunförbundet, Medborgarinstitutens förbund, Medborgararenan och Finlands 4H-förening. Kampanjen beskyddas av republikens president Sauli Niinistö.

Det är både enkelt och roligt att delta i kampanjen

Man kan delta genom att göra ett julkort och hämta kortet till en av insamlingsplatserna under tiden 8.11.–7.12.2021. Skriv din god jul hälsning på kortet. Som mottagare skriver du ”Till Dig” och som avsändare ditt eget namn och Siskot ja Simot. Sätt kortet som sådant i insamlingslådan. Var vänlig och sätt inte kortet i ett slutet kuvert.

Insamlingsplatserna i Vanda

Björkby, Dickursby, Hasselbackens, Håkansböle, Kivistö, Lumo, Myrbacka, Mårtensdals, Västerkulla och Points bibliotek, bokbussarna i Vanda.

Öppertider på Helmet.fi.

Invånarlokaler:

Dickbursby (Näckrosvägen 2) tisdag-fredag kl. 9–15   

Björkby (Kirnu) (Granrisstigen 2) måndag-fredag kl. 9–15  

Myyrinki (Kopparbergsvägen 10 B) måndag-fredag kl. 9–15  

Skomars (Ryttarstigen 1) tisdag och onsdag kl. 9–15  

Mikkola (Lyrans stig 2) torsdag ja fredag kl. 10–13  

Alla kortinsamlingsplatser och postadresser finns på kampanjens webbsida.

Följ kampanjen på sociala medier: #berörmedkort #julpost #kosketakortilla #joulupostia

Publicerat: 11.11.2021 
(redigerad: )

Nyheter