Gratulationer till de nya studenterna hösten 2021!

Vandas gymnasier har fått resultaten från studentskrivningarna hösten 2021. Den här hösten utexaminerades 170 nya studenter i Vanda.

Namnen på de nya studenterna publiceras på Vandagymnasiernas respektive webbsidor. Namnlistorna över de nya studenterna kompletteras vartefter som gymnasierna kontrollerat resultaten. På gymnasiernas sidor publiceras namnen på de studenter som har gett sitt samtycke till att deras namn publiceras.

Nya studenter, hösten 2021

Helsinge gymnasium

Lumon lukio

Martinlaakson lukio

Sotungin lukio

Sotungin etälukio

Tikkurilan lukio

Vantaan aikuislukio

Vaskivuoren lukio

Hjärtliga gratulationer till de nya studenterna!

Publicerat: 11.11.2021 
(redigerad: )

Nyheter