Mottagarna av Vandas kulturpris 2021 har utsetts

–vinnarna tillkännages den 10 november vid Kulturgalan

Vanda stadsstyrelse höll sitt sammanträde måndagen den 25 oktober 2021 och sammanträdde nu för första gången till ett närmöte på stadshuset efter en coronapaus på över ett och ett halvt år. Vid sammanträdet beslutade man lägga fram dispositionsplanen för Västerkulla.

Dessutom godkände stadsstyrelsen behovsutredningen och projektplanen för Varia i Sandkulla och utsåg mottagarna av Vanda stads kulturpris för år 2021..

Stadsstyrelsen beslutade dela ut Vandas kulturpris år 2021: kulturpriset för en meriterad konstnär och kulturpriset för en förtjänstfull kulturgärning. Mottagarna tillkännages den 10 november vid den första kulturgalan i stadens historia som arrangeras på Kulturhuset Martinus. Vandas kulturgala kommer i fortsättningen att arrangeras varje år i mitten av november.

I Västerkulla planeras byggande av 2 700 nya bostäder

Stadsstyrelsen beslutade lägga fram den nya dispositionsplanen för Västerkulla. Utkastet till dispositionsplan för Västerkulla presenterar utvecklingen av Västerkulla centrum fram till år 2045. Utkastet planerar för en utveckling av området som möjliggör cirka 2 700 bostäder och 4 400 invånare. Invånarantalet kunde därmed öka till runt 10 000 personer. Det beräknas att omkring 100 nya arbetsplatser kunde uppstå i området.

Ombyggnation av Varias verksamhetsställe i Sandkulla

Stadsstyrelsen godkände behovsutredningen och projektplanen för Vanda yrkesinstitut Varias verksamhetsställe i Sandkulla. Efter att ändrings- och reparationsarbetena slutförts kommer skolan att kunna inrymma sammanlagt 1 285 studerande.

Publicerat: 26.10.2021 
(redigerad: )

Nyheter