SOS Barnbyars stöd för hobbyverksamhet utvidgas till Vanda

Allt oftare låter barn bli att börja på en ny hobby eller avslutar sin hobbyverksamhet p.g.a. familjens dåliga ekonomiska situation. Coronatiden har förvärrat denna utveckling. Genom SOS Barnbyars Drömmar blir verklighet- verksamhet kan man trygga hobbyverksamhet för barn i familjer som har det ekonomiskt utmanande. I höst startar verksamheten också i Vanda.

SOS Barnbyar har påbörjat samarbete med fem nya kommuner genom Drömmar blir verklighet-verksamheten, för att förhindra att barn och unga marginaliseras. Genom utvidgad verksamhet kan familjer som bor i Vanda, Åbo, Tammerfors, Uleåborg och Rovaniemi ansöka om stöd för 7-17-åriga barn som annars inte skulle ha möjlighet att idka hobbyverksamhet.

Förutom de nya kommunerna är Esbo, Helsingfors, Jyväskylä, Jämsä, Kuopio och Varkaus med i Drömmar kan bli verklighet verksamheten. Corona har försämrat den ekonomiska situationen för många familjer och det återspeglas på barnens hobbyverksamhet. I och med att behovet av stöd ökar utvidgas vår verksamhet i Finland, säger Päivi Häikiö som är projektplanerare för SOS Barnbyars Drömmar blir verklighet -verksamhet.

I Finland finns det 120 000 barn som lever i familjer med låg inkomst enligt en undersökning som gjorts år 2019 av Institutet för hälsa och välfärd. Stöd för hobbyverksamhet har grundats för att varje barn skulle ha möjlighet till i alla fall en favorithobby oavsett familjens ekonomiska situation. -Det är viktigt att flera organisationer samarbetar och vidtar åtgärder för att hjälpa familjer med dålig ekonomi, eftersom familjens dåliga ekonomi är en för tung börda för barn att bära. Inte ett enda barn borde marginaliseras eller bli utan hobby för att familjen inte har råd att bekosta barnets hobbyverksamhet, understryker Häikiö.

Varje barn har rätt till hobbyer

SOS Barnbyars stöd för hobbyverksamhet har redan delats ut till nästan 700 barn till över 30 olika hobbyer. De populäraste hobbyerna är fotboll, innebandy, ridning och att spela olika instrument. Drömmar blir verklighet -hobbystödet ges ut för regelbunden och ledd hobbyverksamhet.

-Vi i SOS Barnbyar tror att en hobbyverksamhet som barnet gillar kan skydda och förhindra marginalisering. Därför vill vi vara med och hjälpa de barn som behöver mest stöd i samarbete med andra aktörer, berättar Päivi Häikiö.

-Barnet har mycket nytta av hobbyverksamhet. Förutom glädje och aktivitet i vardagen utvecklar barnet sociala färdigheter och kan få nya vänner. I bästa fall kan hobbyer tända ett livslångt intresse och hjälpa barnet att komma över många svåra saker, summerar kurator Sini Laitinen från Vanda stad.

Den finländska modellen för hobbyverksamhet främjar avgiftsfri hobbyverksamhet i anslutning till skoldagen. SOS Barnbyar kan hjälpa ifall barnet exempelvis vill fortsätta sin hobby i en idrottsförening men föräldrarna inte har möjlighet att bekosta hobbyverksamheten.

Det ekonomiska stödet riktas i första hand till ansökningar som kommer via skolkuratorerna och familjesocialarbetarna. Familjerna kan också självständigt ansöka om stöd för hobbyverksamhet. Projektets webbsida www.unelmista.fi för samman familjer som behöver stöd, de som ordnar hobbyverksamhet samt privat- och företagsdonatorer.

Föreningen SOS Barnbyar hjälper de sämst ställda barnen och unga och främjar barnfamiljers välmående. Drömmar blir sanna -projektet är en del av föreningens förebyggande verksamhet.

Publicerat: 21.9.2021 
(redigerad: )

Nyheter