Grundskolan är bäst! -tidningen finns nu på webben

Grundskolan är bäst! -tidningen är en engångspublikation som med praktiska exempel och genom att intervjua elever och lärare öppnar grundskolans vardag för vårdnadshavare.

Målsättningen är att förbättra vårdnadshavarnas och beslutsfattarnas kunskap om den grundläggande utbildningen i sin nuvarande form, hur det är att studera i grundskolan på 2020-talet: hur grundskolan har förändrats och hurdana flexibla inlärningsmiljöer är.

I tidningen funderar man också på hur grundskolan utvecklas, könsmångfalden, olika sätt att arbeta mot rasism och presenterar bl.a. flexibla inlärningsmiljöer och Skolaskolan-webbkursen som är riktad till vårdnadshavarna.

Tidningen är en del av ett projekt, Framtidens förmågor formas nu, som genomförs gemensamt av Helsingfors stad, Esbo stad, Vanda stad, Tammerfors stad, Åbo stad och Uleåborgs stad. Projektet finansieras av utbildningsstyrelsen och ingår i #denbästaskolan 2.0 -programmet.

Tidningen är huvudsakligen finsk- och svenskspråkig men det finns även innehåll på engelska, ryska, estniska, arabiska och somaliska.

Du kan läsa tidningen här.

Publicerat: 14.9.2021 
(redigerad: )

Nyheter