De öppna småbarnspedagogiska tjänsternas inomhuslokaler öppnas måndag 6.9.2021

Vanda stads ledningsgrupp för störningssituationer beslutade vid sitt möte 31.8.2021 att de öppna småbarnspedagogiska tjänsternas inomhuslokaler ska öppnas 6.9.2021. Till de öppna småbarnspedagogiska tjänsterna hör öppna daghem, mötesplatser och invånarparker. Inomhuslokalerna kan ta in hälften av det normala antalet besökare för respektive verksamhetsställe.

De gällande hälsosäkerhetsanvisningarna ska fortsättningsvis följas inom de öppna småbarnspedagogiska tjänsterna. Rekommendationen om munskydd gäller fortfarande.

Publicerat: 1.9.2021 
(redigerad: )

Nyheter