Öppna daghem och invånarparker fortsätter sin verksamhet utomhus

Småbarnspedagogikens öppna daghem, invånarparker och öppna mötesplatser fortsätter sin verksamhet utomhus. I invånarparkerna ordnas det aktiviteter dagligen och de öppna daghemmen har verksamhet ungefär en gång i veckan. Enheternas utrymmen inomhus hålls fortsättningsvis stängda.

Kom ihåg säkerhetsavstånd och god hand- och hosthygien i parkerna. Barn eller vuxna med symptom får inte delta i verksamheten.

Publicerat: 27.8.2021 
(redigerad: )

Nyheter