Unga samlas för att fira läsårets början – det är bra att samtala i förväg om gymnasieelevernas säkerhet

Gymnasieeleverna i Vanda har som tradition att fira inledningen av läsåret och de nya gymnasisterna med en s.k. gulnäbbsintagning. Veterligen kommer ungdomar att också under kommande fredagskvällar festa i parker och friluftsområden, som i Heurekaparken och Ådalsparken.

Festandet organiseras av ungdomarna själva och det sker utanför läroanstalternas verksamhet. Enligt uppgifter från eleverna ordnas det fester åtminstone 13.8 och följande fredagskvällar.

Festerna har under de tidigare åren samlat rikligt med minderåriga och en del av dem har varit kraftigt berusade. Under festandet händer det årligen att folk skadar sig och råkar ut för olyckor. Vanligtvis brukar också ungdomar som inte går på gymnasiet i Vanda delta i firandet av läsårsstarten. En del av dem som deltagit i festandet har haft misshandel och stöld som avsikt. Man kan bli utsatt för brott även som nykter.

Firandet har hållit Polisen, första hjälpen, ungdomsarbetare och frivilligarbetare mycket sysselsatta. Även detta år är man beredd och polisen i Östra Nyland, Vanda stads ungdomsarbete och Röda korsets volontärer finns på plats på de populäraste samlingsplatserna.
Vanda stads ungdomsarbetare kan också kontaktas per telefon och kontaktuppgifterna till ungdomsarbetet ute på fältet är:

  • Östra Vanda: Aleksi Ruuskanen p. 040 587 4599
  • Västra Vanda: Nea Suorela p. 050 314 5579

Man kan ringa numret om man är oroad över sin egen eller andra ungdomars situation. Allmänna nödnumret 112 betjänar vid omedelbara nöd- och farosituationer.

Det är bra om vårdnadshavarna samtalar hemma med ungdomarna om ansvarsfullt firande och vilka risker som är förknippade med firandet av läsårets inledning. Det är bra om vuxna också är anträffbara per telefon, särskilt under festkvällen och också svara på samtal som kommer från ett okänt nummer. Samtalet kan komma t.ex. från ungdomar som är i behov av hjälp, Polisen eller en ungdomsarbetare.

Publicerat: 11.8.2021 
(redigerad: )

Nyheter