Vandas skolor och läroinrättningar inleder höstterminen imorgon

Illustrationsbild med ett barn som håller upp en teckning och ser glad ut
Bild: Pekko Vasantola

Att börja förskolan, den grundläggande utbildningen eller andra stadiet innebär en ny fas i livet för många barn och unga. I Vanda börjar höstterminen för de flesta onsdagen 11.8.

Knappa 3000 barn inleder sin förskoleundervisning i Vanda och av dessa är ca 2500 anmälda till den ettåriga förskoleundervisningen. En del Vandabarn börjar sin lärstig i försöket med den tvååriga förskoleundervisningen. 464 barn valdes med i försöket.

Även grundskolornas hösttermin börjar på onsdag och då inleder omkring 2500 barn sin skolgång i Vanda. Av dessa börjar 75 i en svenskspråkig skola. I Vanda erbjuds undervisning för förstaklassister i 33 skolor.

Gymnasierna och yrkesutbildningen i Vanda börjar också huvudsakligen imorgon onsdag. Vanda stad har fem finskspråkiga och ett svenskspråkigt dagsgymnasium till vilka knappa 1300 studerande antogs i år. I yrkesinstitutet Varias fyra enheter inleder ca 1200 studerande sina studier.

Vi välkomnar varmt alla barn och unga och önskar dem ett lärorikt läsår!

Publicerat: 10.8.2021 
(redigerad: )

Nyheter