Meddelande till vårdnadshavare inom småbarnspedagogiken 6.8.2021

Bästa vårdnadshavare med barn i småbarnspedagogiken!

Inom småbarnspedagogiken i Vanda inleds en ny verksamhetsperiod. Alla daghem öppnar åter 2.8.2021 och klubbverksamheten kör i gång 11.8.2021. Vi önskar alla barn och familjer hjärtligt välkomna med i vår verksamhet efter sommarens semestersäsong.

Barn som börjar inom småbarnspedagogiken eller förskoleundervisningen och arrangemang för mjuklandning

Vanda har man en modell för barnets mjuklandningperiod. Då verksamhetsperioden inleds tillämpas modellen med beaktande av hygienföreskrifterna.
Under höstperioden ordnas besök för att bekanta sig med småbarnspedagogiken/förskoleundervisningen i så stor utsträckning som möjligt utomhus. Dessutom kan man bekanta sig med verksamheten genom att vårdnadshavarna och personalen har kontakt via distansförbindelse/informationsbrev. Under introduktionsperioden kan vårdnadshavaren tillsammans med barnet bekanta sig med småbarnspedagogikens lokaler, barngruppens verksamhet, personalen och de andra barnen. Vårdnadshavarna uppmuntras också till att ta med barnen ut och leka på daghemmets gård efter den dagliga verksamhetstidens slut.

Vårdnadshavarna och barnen kan bekanta sig med småbarnspedagogikens inomhuslokaler i Vanda där personalen visar dem runt, samtidigt som man iakttar hygienföreskrifterna. Då ett barn med familj bekantar sig med inomhuslokalerna tar en anställd emot barnet och familjen. Besöket ordnas så att inga andra barn eller vuxna är närvarande i lokalerna. Man bör undvika att röra vid utrustning som är i användning och likaså låta bli lekar och leksaker.

Kom på besök till daghemmet eller familjedagvården bara om du känner dig helt frisk.

Barngruppernas verksamhet

Varje enhet informerar vårdnadshavarna om på vilket sätt barnen lämnas och hämtas på ett tryggt sätt med beaktande av rådande hygiendirektiv. Det är viktigt att också vårdnadshavarna använder munskydd inomhus. Barngrupperna är i normal ordning indelade i smågrupper under dagen. Antalet kontakter minimeras genom att verksamheten så långt som möjligt förläggs utomhus och genom att man under dagens lopp vistas ute i det fria. Uteverksamheten sprids ut under dagens lopp och därmed undviker man att sammanföra grupper under utevistelsen. Vid måltiderna portionerar de anställda ut maten till barnen. Barnen får inte själva ta åt sig av maten eller hantera andras kärl och bestick. Barn som är frånvarande från småbarnspedagogiken eller förskoleundervisningen kan inte heller delta i måltider i småbarnspedagogikens eller förskoleundervisningens lokaler.

En leksak som är viktig för barnet får tas med till småbarnspedagogiken och tas hem när dagen är slut. Andra personliga saker såsom solkräm och solglasögon kan också tas med till daghemmet.

Ett barn som har infektionssymptom får inte komma till småbarnspedagogiken eller förskolan. Barnet ska så fort som möjligt, med låg tröskel, coronatestas om hen har symptom som tyder på coronavirusinfektion.  Om testresultatet är negativt och symptomen har minskat märkbart kan barnet återvända till småbarnspedagogiken och förskolan, även om symptomen inte försvunnit helt. Om symptomen senare kommer tillbaka eller ökar ska barnet testas på nytt. Familjen behöver inte uppvisa något intyg, utan det räcker med att familjen meddelar att testresultatet är negativt. Då andra i samma familj insjuknat samtidigt räcker det med ett negativt testresultat. Symptomfria barn i familjen får delta i småbarnspedagogiken.  Om det konstateras att barnet har coronavirus beslutar hälsovårdsmyndigheterna om karantän.

För de barn som hör till någon riskgrupp baserar sig deltagande i småbarnspedagogiken på en bedömning av hälsorisker vid den instans som har hand om barnets vård. Trots den effektiverade hygienen ser vi till att barnet så långt som möjligt på samma sätt som tidigare får den vuxennärhet, trygghet och växelverkan som det behöver.

Samarbetet med vårdnadshavarna

Under hösten hålls samtal som rör barnets plan för småbarnspedagogik och inom förskoleundervisningen ordnas s.k. LEOPS-samtal (plan för barnets lärande i förskolan). Samtalen ordnas i regel på distans.

Ert barns vårdställe inom småbarnspedagogiken ger närmare information.

Med vänliga hälsningar

Vanda stads tjänster inom småbarnspedagogik

Publicerat: 6.8.2021 
(redigerad: )

Nyheter