Meddelande till vårdnadshavarna 5.8.2021

Höstterminen börjar med närundervisning i Vandas alla grundskolor

Grundskolornas hösttermin i Vanda börjar nästa vecka på onsdag 11.8.2021.

Skolorna följer de gällande coronarekommendationerna (bl.a. användning av munskydd, handhygien och tillräckligt avstånd). Användningen av munskydd är obligatorisk för personalen och för eleverna i årskurs 6–9 gäller en stark rekommendationen om munskydd. Eleverna får munskydd av skolan.

Det är särskilt viktigt att eleverna inte kommer till skolan om de är sjuka och också vid lindriga symtom ska eleverna stanna hemma.

Skolorna meddelar närmare om tidtabeller, eventuella tilläggsanvisningar och undervisningsarrangemang via Wilma.

Jag vill önska alla nya och gamla elever varmt välkomna till skolan!

Vanda 5.8.2021

Anders Vikström, direktör för svenskspråkig service

Publicerat: 5.8.2021 
(redigerad: )

Nyheter