Anmäl dig till workshopparna inom medborgarbudgeten i Havukoski, Västerkulla eller Mikkola

I Havukoski, Västerkulla och Mikkola pågår processen med en medborgarbudget där invånarna i respektive område får vara med och besluta om utvecklingen av sina stadsdelar. Det har reserverats 50 000 euro för utvecklingen av varje stadsdel. Invånarnas idéer vidareutvecklas i workshoppar öppna för alla i Mikkola 19.8, i Havukoski 24.8 och i Västerkulla 25.8

Temat för projekten Vårt Havukoski, Vårt Västerkulla och Vårt Mikkola är utveckling av närmiljön. I april-maj lämnade invånarna in närmare 300 idéer. Alla idéer har besvarats på webbplatsen osallistu.vantaa.fi under sommaren. Vid workshopparna går vi igenom idéerna som invånarna lämnat in. Genomförbara idéer sammanställs, bearbetas och preciseras till planer som går vidare till omröstning. Om det till exempel finns önskemål om flera bänkar i många olika idéer kan idéerna slås samman till en plan.

Workshopparna för att vidareutveckla idéerna ordnas enligt följande:

19.8. kl. 17.30–19.30 workshoppen i Mikkola

24.8. kl. 17.30–19.30 workshoppen i Havukoski

25.8. kl. 17.30–19.30 workshoppen i Västerkulla

Workshopparna ordnas på distans via programmet Teams på grund av det försämrade coronavirusläget. För att kunna delta behöver du en dator, surfplatta eller smarttelefon och en e-postadress till vilken deltagarlänken kan skickas. Tidigare erfarenhet av Teams behövs inte.

Anmäl dig till workshopparna senast 17.8 på adressen https://osallistuvavantaa.fi/q/6jml96xna9zb (på finska). Alla invånare är välkomna med i workshopparna för att bearbeta idéerna tillsammans med andra. Du kan delta i workshopparna även om du inte lämnat in någon idé.

Efter workshopparna är det möjligt att kommentera idéerna på webben i början av september. Därefter går planerna vidare till omröstning. Under perioden 22.9–17.10 får invånarna rösta på vilka planer som ska förverkligas år 2022.

Publicerat: 4.8.2021 
(redigerad: )

Nyheter