Vaccineringen av 12–15-åringar som hör till en riskgrupp inleds i Vanda

Vandabor i åldern 12–15 år (födda 2006–2009) som hör till en riskgrupp har nu möjlighet att boka tid för coronavaccination.

Boka tid i första hand via webben www.koronarokotusaika.fi. Om det inte är möjligt att boka tid via webben kan bokningen göras per telefon som återuppringning på numret 09 5844 3030 (mån.–fre. kl. 8–16).

Vi rekommenderar att du bokar tid till den första vaccinationen och den andra vaccinationen, dvs. boostervaccinationen, samtidigt.

Observera att den som blir vaccinerad ska ha fyllt 12 år vid vaccineringstidpunkten.

Du kan gå in på webbsidan för Institutet för hälsa och välfärd för att kontrollera om barnet/den unga hör till en riskgrupp.

För tillfället vaccinerar vi:

Enligt de nationella anvisningarna ges coronavaccinet för närvarande till alla som fyllt 16 år och de 12–15-åringar som på grund av en underliggande sjukdom eller sitt tillstånd har en särskild risk att insjukna i svår covid-19.

Se närmare information om coronavaccinationerna i Vanda och hur vaccinationerna framskrider: www.vanda.fi/coronavaccineringarna

Barnets eller den ungas eget samtycke för vaccinering

Covid-19 är vanligtvis lindrig hos barn och unga men forskningsmaterial som sammanställts av EU:s smittskyddsmyndighet visar att trots det ringa antalet sjukdomsfall ökar underliggande sjukdomar också sjuk- och dödsfrekvensen hos 12–15-åringar som smittats av coronaviruset. Av denna anledning rekommenderar Institutet för hälsa och välfärd att gruppen i fråga vaccineras.

En minderårig kan själv besluta om vaccinering, om den yrkesutbildade personen inom hälso- och sjukvården som ger vaccinet bedömer att denna på grundval av sin ålder och utvecklingsnivå kan fatta beslut om sin egen vaccinering.

Det finns inte någon åldersgräns för självbestämmanderätten, utan det görs en bedömning från fall till fall. Om den unga inte klarar av att själv besluta om vaccineringen eller om hen inte vill besluta om saken behövs ett samtycke av alla vårdnadshavare för vaccineringen: Ladda ner blanketten för samtycke, pdf

Publicerat: 1.7.2021 
(redigerad: )

Nyheter