Invånarparkernas inomhusutrymmen tas i bruk 15.6.2021

Enligt huvudstadsregionens coronakoordinationsgrupp har huvudstadsregionen återgått till den lägre epideminivån dvs. accelerationsfasen. Detta innebär att stadens serviceutrymmen öppnas och för småbarnspedagogikens del betyder det att invånarparkernas inomhusutrymmen tas i bruk 15.6.2021.

Verksamheten i invånarparkerna sker fortsättningsvis huvudsakligen utomhus och rådande säkerhetsanvisningar beaktas. Maskrekommendationen gäller fortfarande.

Publicerat: 11.6.2021 
(redigerad: )

Nyheter