Valurnorna kallar på söndag – så här röstar du tryggt på valdagen

Kommunalvalet kulminerar på söndagen den 13 juni då den egentliga valdagen infaller.

Under förhandsröstningen som var något längre än tidigare och pågick i 2 veckor, röstade 28,4 procent av de röstberättigade i Vanda, det vill säga 53 222 Vandabor. Förhandsröstningen var livligare än i det förra kommunalvalet som ordnades 2017 då 19,5 procent av de röstberättigade i Vanda röstade på förhand.

Många vill ändå rösta på själva valdagen. Vi önskar dig därför välkommen till valurnorna också på söndag!

På den egentliga valdagen kan alla röstberättigade rösta endast på det röstningsställe som angetts i meddelandekortet. Vanda har 68 röstningsområden och i varje område finns ett röstningsställe. Samtliga röstningsställen har öppet kl. 9–20.

Om du inte är säker på var ditt röstningsställe ligger, kan du kontrollera detta enkelt i tjänsten aanestyspaikat.fi. Skriv in din ordinarie adress du bodde på den 23 april 2021 i sökfältet. Ditt röstningsställe har fastställts utifrån detta datum. Om du har flyttat till Vanda senare, dvs. efter den 23 april, ska du rösta i din tidigare hemstad.

Röstningsställena har gjorts så trygga och säkra som möjligt

På grund av coronapandemin har valarrangemangen gåtts igenom noggrant för att röstningen ska kunna ordnas på ett sätt som är säkert för hälsan. Det här året har valfunktionärerna på röstningsställena i Vanda också instruerats i hälsosäkerheten vid valet.

På varje röstningsställe har man försökt placera röstningsbåsen så nära byggnadens ingång som möjligt och strävat efter att väljarna endast behöver vara inomhus en kort tid. På golven finns klistermärken som påminner väljarna om att hålla ett säkert avstånd till varandra och allt eventuellt köande sker mestadels utomhus utanför röstningsställena.

Utöver att hålla ett säkert avstånd är det också bra att komma ihåg att använda munskydd och iaktta god handhygien på röstningsstället. Det finns handsprit på alla röstningsställen och väljarna kan ta med en egen blyerts- eller kulspetspenna om de vill. Ett identitetsbevis med streckkod gör besöket på röstningsstället snabbare.

Är du i karantän eller har du luftvägssymptom?

Om du märker att du har luftvägssymptom före valdagen, vänligen gå på coronatest så fort som möjligt. Om du inte hinner få testresultatet i tid eller om du märker symptomen först på valdagen kan du rösta på det röstningsställe som angetts i ditt meddelandekort, utomhus avskilt från andra väljare.

Om du på valdagen är i karantän eller isolering som ordinerats av en läkare, kan din röst tas emot på det röstningsställe som angetts i ditt meddelandekort, utomhus avskilt från andra väljare. En person som är i läkarordinerad karantän eller isolering får däremot inte avlägsna sig från hemmet och komma till röstningsstället utan tillstånd av en läkare för smittsamma sjukdomar. Försäkra dig om detta.

Du behöver inte anmäla dig på förhand till röstningen utomhus. På den egentliga valdagen den 13 juni finns det affischer utanför varje röstningsställe eller på röstningsställets ytterdörr med ett telefonnummer du kan ringa. Valförrättarna på respektive röstningsställe ger närmare instruktioner per telefon. Kom inte in i vallokalen och håll avstånd till alla andra på röstningsstället.

På Vandas valsidor finns information om röstningen på valdagen. På sidorna hittar du också justitieministeriets instruktionsvideo på klarspråk om röstningen.

Välkommen att rösta!

Publicerat: 9.6.2021 
(redigerad: )

Nyheter