Närmare 300 inlämnade idéer i Havukoskis, Västerkullas och Mikkolas medborgarbudget

I Havukoski, Västerkulla och Mikkola pågår processen med en medborgarbudget där invånarna får vara med och besluta om utvecklingen av sina stadsdelar. Det har reserverats 50 000 euro för utvecklingen av varje stadsdel.

På söndagen den 16 maj avslutades den första fasen där invånarna fick komma med idéer om åtgärder för att utveckla sin stadsdel. Antalet inlämnade idéer som gällde Havukoski var 108, medan 92 gällde Västerkulla och 77 gällde Mikkola.

Idéerna handlade mest om förbättringar i anslutning till motion och utomhusaktiviteter samt parker och natur. Populära idéer var bland annat blomsterplanteringar, plantering av körsbärsträd, och motionsredskap som föreslogs i alla tre områden. Bland idéerna fanns dessutom en marktrampolin och odlingslådor i Mikkola, en basketbollplan i Havukoski och iståndsättning av rekreationsstigen i Västerkulla. Idéer om olika evenemang lämnades också in: bland annat logdanser, städtalkon, ett loppisevenemang och ett allsångsevenemang. Alla idéer finns på webbplatsen osallistuva.vantaa.fi.

”Det är roligt att kommuninvånarna varit så ivriga på att komma med så många och mångsidiga idéer. Tack alla som deltagit i idéjakten!” säger delaktighetskoordinatorn Laura Lettenmeier.

Följande fas är att stadens sakkunniga går igenom alla idéer som lämnats in. De idéer som är möjliga att förverkliga inom ramen för medborgarbudgeten bearbetas och utvecklas vidare.
I augusti ordnas workshoppar där de genomförbara idéerna bearbetas till planer som går vidare till omröstning. Workshopparna är öppna för alla invånare och tillsammans med stadens sakkunniga kombineras, bearbetas och preciseras idéerna till planer. Om det till exempel finns önskemål om flera bänkar i många olika idéer kan idéerna slås samman till en plan. De exakta tidtabellerna för de kommande workshopparna är inte klara än. Under sommaren kommer det mer information om workshopparnas tidtabeller och anmälningarna till dem.
På hösten 22.9–17.10 ordnas en omröstning där de planer som ska förverkligas väljs ut. Invånare i alla åldrar kan rösta.

Publicerat: 3.6.2021 
(redigerad: )

Nyheter