Öppettider sommaren 2021 inom social- och hälsovården i Vanda

Hälsostationerna

 • Under tiden 28.6–8.8.2021 har hälsostationerna huvudsakligen hand om patienter med akuta sjukdomar.
 • Dagen före midsommarafton 24.6.2021 stänger hälsostationerna kl. 14.30.
 • Västerkulla hälsostation har stängt under tiden 31.5.2021–31.8.2021 och verksamheten ansluts till Håkansböle hälsostation.
 • Skopienheten har stängt 5.7–1.8.2021.

Förebyggande hälsovård

 • Dagen före midsommarafton 24.6.2021 har enheterna öppet fram till kl. 14. Telefontjänsten stänger kl. 13.30.

Rehabiliteringsverksamheten

 • Myrbacka hjälpmedelsutlåning har stängt 28.6–8.8.2021.

Missbrukarservicen

 • Missbrukarpoliklinikerna i Dickursby och Mårtensdal har ingen kvällsmottagning under tiden 14.6–15.8.2021.
 • Dagen före midsommarafton 24.6.2021 har Mårtensdals missbrukarpoliklinik morgonjour i stället för kvällsjour som normalt.
 • Hälsorådgivningen för narkomaner vid Björkby hälsostation och Västerkulla hälsostation kl. 16.15–17.45 har stängt dagen före midsommarafton 24.6.2021. Klienterna hänvisas till att sköta sina ärenden vid Vinkkari i Dickursby kl. 12–15.

Familje- och socialtjänster

 • Den sociala kreditgivningen vid sociala tjänster för vuxna och unga har stängt 5–30.7.2021.
 • Koison paja vid Koisoranta servicecentral har stängt 19.7–15.8.2021.

Äldre- och handikappservicen

 • Dagcentralerna i Håkansböle, Myrbacka och Simonsböle har stängt 1.7–1.8.2021.

Arbets- och dagverksamheten för personer med funktionsnedsättning

 • Malmängens aktivitetscenter, verksamhetsenheterna på Krukgränden och Krickvägen samt Kädentaitopaja Kapussi och Käenkukka har stängt 1.7–1.8.2021.

Vanda sjukhus

 • Geriatriska mottagningen har stängt 12–31.7.2021
 • Polikliniken för personer med utvecklingsstörning har stängt 28.6–25.7.2021

Tandklinikerna

Norra Vandas tandkliniker

 • Tandkliniken vid Björkby hälsostation har öppet under hela sommaren.
 • Tandkliniken vid Koivukylän koulu har stängt 21.6–15.8.2021.
 • Korso centrums tandklinik har stängt 19.7–1.8.2021.
 • Tandkliniken vid Korson koulu har stängt 5.7–15.8.2021.
 • Tandkliniken vid Kytöpuiston koulu har stängt 12.7–15.8.2021.
 • Tandkliniken vid Leppäkorven koulu har stängt till hösten 2021 på grund av renoveringen av Leppäkorven koulu.
 • Tandkliniken vid Mikkolan koulu har stängt 5.7–8.8.2021.
 • Tandkliniken vid Rekolan koulu har stängt 28.6–15.8.2021.
 • Mobila tandkliniken har stängt 7.6–15.8.2021.

Mellersta Vandas tandkliniker

 • Herrgårdsforsens tandklinik har öppet under hela sommaren.
 • Tandkliniken vid Västerkullas hälsostation har öppet under hela sommaren.
 • Tandkliniken vid Lehtikuusen koulu har stängt 12.7–1.8.2021.
 • Ranunkelvägens tandklinik har stängt 19.7–1.8.2021.
 • Simonsböle tandklinik har stängt 21.6–8.8.2021.
 • Tandkliniken vid Tikkurilan lukio har stängt 5.7–8.8.2021.
 • Tandkliniken vid Dickursby hälsostation har stängt 28.6–15.8.2021.
 • Tennisvägens tandklinik har stängt 5.7–18.8.2021.

Västra Vandas tandkliniker

 • Myrbacka hälsostation har öppet under hela sommaren.
 • Kannisto tandklinik har stängt 12.7–30.7.2021.
 • Tandkliniken vid Katrinesjukhuset har stängt 5.7–20.8.2021.
 • Stenbacka tandklinik har stängt 5.7–8.8.2021.
 • Tandkliniken vid Martinlaakson koulu har stängt 28.6–30.7.2021.
 • Hasselbackens tandklinik har stängt 12.7–8.8.2021.
 • Övitsböle tandklinik har stängt 12.7–8.8.2021.
 • Kopparbergets tandklinik har stängt 5.7–8.8.2021.
Publicerat: 20.5.2021 
(redigerad: )

Nyheter