Dickursbyforsen kallar på fiskare – de första utplanteringarna har gjorts

Vanda har nu en alldeles ny, fin och urban fiskeplats, då Dickursbyforsen där dammluckorna togs bort för ett par år sedan har öppnats för fiske.

Dickursbyforsens fisketillståndsområde är i sin helhet ca 400 meter långt och det börjar ovanför Konungsvägens bro och slutar vid Heurekas lugnvatten.

Inför den inledda fiskesäsongen utformades också ett nytt gemensamt tillstånd som utöver Dickursbyforsen också omfattar Vandaforsen och de övriga vattenområden som förvaltas av Vanda stad. Med Vandaforsens och Dickursbyforsens tillstånd är det alltså tillåtet att utöver dessa två forsar också fiska på alla andra vattenområden i Vanda, i Vanda å och Kervo å samt på havsområden. Fisketillstånd säljs till exempel på Vandainfo i Dickursby. Fiskare i åldern 18–64 år ska dessutom ha betalat statens fiskevårdsavgift.

Med Vanda stads fisketillstånd, som är billigare än Vandaforsens och Dickursbyforsens gemensamma tillstånd, får man fiska på Vandas vattenområden med undantag av Dickursbyforsen och Vandaforsen.

Under fiskesäsongen utplanteras ett stort antal regnbågslax i fångststorlek i Dickursbyforsen och Vandaforsen. Säsongens första utplantering gjordes under valborg den 30 april.

Vid de båda populära forsarna kommer man att ha effektivare övervakning av fisket, då man både kontrollerar att fiskarna har giltiga tillstånd och övervakar att fiskereglerna följs. Både Dickursbyforsens och Vandaforsens tillstånd och Vanda stads fisketillstånd berättigar till att använda ett spö åt gången och att fånga högst 2 laxfiskar (öring, lax, harr och regnbågslax) per dygn. Observera att vild öring (med fettfena) är fredad i hela landet söder om breddgraden 64°00'N, så fångade individer ska alltid omedelbart släppas tillbaka ut i vattnet. För att skydda öringens och laxens fiskelek är det förbjudet att vada i forsområdena 1.10–31.5.

Närmare information om fiske, tillstånd och fiskeregler finns på adressen www.vanda.fi/fiske och Karta över fiskevatten i Vanda. Bekanta dig alltid med reglerna innan du börjar fiska.

Välkommen att njuta av naturen och ansvarsfullt fiske på Vandas fiskevatten!

Publicerat: 11.5.2021 
(redigerad: )

Nyheter