Över 50 000 vaccindoser har getts i Vanda – åldersgruppen har utvidgats att gälla 55–59-åringar

Åldersgruppen för coronavaccineringar har utvidgats till att gälla alla 55–59-åringar. Hittills har redan över 50 000 vaccindoser getts i Vanda. Andelen personer över 70 år som vaccinerats med minst en vaccindos är 92 % och av 65–69-åringarna har 69 % vaccinerats. Vaccinationstakten i Vanda har varit god – tack till alla aktiva kommuninvånare och anställda inom vaccinationsverksamheten!


För tillfället vaccinerar vi:

  • Personer som i år fyller 55 år eller som är äldre (födda 1966 eller tidigare) och närståendevårdare som bor i samma hushåll med en person över 70 år.
  • Personer som på grund av sitt hälsotillstånd hör till någon riskgrupp:
    • Riskgrupp 1: 16–54 år (födda 1967–2005, vid vaccinationstillfället ska den som vaccineras ha fyllt 16 år).
    • Riskgrupp 2: 18–54 år (födda 1967–2003)

Vandabor som i år fyller 70 år eller som är äldre, och personer i åldern 16–64 år som hör till vaccinationsmålgrupperna vaccineras i nuläget med BioNTechPfizers Comirnaty-vaccin. De personer under 65 år som tidigare fått AstraZenecas vaccin får BioNTechPfizers Comirnaty-vaccin som boostervaccin.

AstraZenecas coronavaccin ges vid de första vaccinationerna av personer i åldern 65–69 år och vid bostervaccinationerna av ifrågavarande åldersgrupp som tidigare vaccinerats med Astra Zenecas vaccin.

De som hör till målgruppen kan boka tid till coronavaccinering i första hand på adressen www.koronarokotusaika.fi/sv eller per telefon som återuppringning på numret 09 8395 0090 (mån.–fre. kl. 8–15). Obs: Tidsbokningsnumret ändras tis. 20.4.2021: det nya numret är 09 5844 3030 (mån.–fre. kl. 8–16).

Närmare information om coronavaccinationerna i Vanda och hur de framskridit: www.vanda.fi/coronavaccineringarna

Publicerat: 19.4.2021 
(redigerad: )

Nyheter