Sex veckor till kommunalvalets förhandsröstning

– senareläggningen av valet medförde förändringar i röstningsställena

Valkuvert

Snart är det dags att rösta! Kommunalvalet flyttades på grund av coronapandemin från våren till början av sommaren. Samtidigt förlängdes tiden för förhandsröstningen i hemlandet. Förhandsröstningen pågår under tiden 26.5–8.6. och den egentliga valdagen infaller den 13 juni 2021.

Under förhandsröstningen kan du fritt välja det röstningsställe som passar dig bäst i Vanda eller någon annanstans. Vanda har 14 förhandsröstningsställen.

På valdagen kan du rösta på det röstningsställe som angetts i ditt meddelandekort. Meddelandekortet skickas hem till dig med posten och du kan också läsa det på tjänsten suomi.fi.

Ändringar i förhandsröstningsställena

När valet flyttades gjordes några ändringar i Vandas förhandsröstningsställen.

Vandaborna kan nu rösta utomhus på fem röstningsställen på olika håll i staden. I Dickursby område ordnas förhandsröstningen vid det röstningsställe utomhus som byggs upp framför Vanda stadshus, i stället för i Vandainfo i Dixi. I Björkby flyttas förhandsröstningsstället från bibliotekets lokaler och placeras i stället framför K-Citymarket i Björkby.

Även förhandsröstningsställena i Kivistö bibliotek, Myrbacka bibliotek och K-Citymarket i Rosendal ändras till röstningsställen utomhus. Röstningsställena i sig ändras inte.

I Yrkeshögskolan Laurea (campuset i Dickursby) kan man förhandsrösta 26–27.5, klockan 11–20.

Ändringar i röstningsställena på valdagen

Den enda ändringen när det gäller röstningsställena i Vanda på den egentliga valdagen sker i Fagersta röstningsområde. Lehtikuusen koulus röstningslokal flyttar på grund av ombyggande till byggnaden bredvid. Lokalens nya adress är Musblacksvägen 9, 01200 Vanda

Vanda stadsstyrelse beslutade vid sitt sammanträde 22.3.2021 om röstningsställena i kommunalvalet. Mer information om kommunalvalet i Vanda finns på adressen vanda.fi/val.

Publicerat: 15.4.2021 
(redigerad: )

Nyheter