Småbarnspedagogikens klubbar stängs för resten av april

För att upprätthålla den dagliga småbarnspedagogiken på heltid stängs klubbverksamheten under tiden 12.4-30.4.2021. Coronapandemin påverkar småbarnspedagogikens personalresurser och klubbarnas personal flyttas till andra enheter. Vi beklagar olägenheten som detta orsakar familjerna. Vi strävar efter att öppna klubbverksamheten så snart som möjligt.

Publicerat: 8.4.2021 
(redigerad: )

Nyheter