Svara på enkäten och berätta för oss hur tryggt du upplever att Vanda är

Kartanonkoski

Svara på Vanda stads enkät om trygghet och säkerhet senast 31.3 och var med och gör din hemstad tryggare.

Känner du dig trygg när du är ute och går i ditt bostadsområde på kvällen? Vad oroar du dig för i dina hemtrakter? Har du blivit utsatt för brott eller en olycka i ditt bostadsområde? Berätta om dina iakttagelser och erfarenheter vad gäller trygghet och svara på enkäten om trygghet och säkerhet på plattformen Osallistuvavantaa.fi. I enkäten kan du också märka ut på kartan en plats som du tycker är otrygg.

Du kan svara på enkäten på finska, svenska eller engelska. Genom att svara på enkäten hjälper du oss att få en fullständig bild av säkerhetssituationen i staden. Alla människor har rätt att känna sig trygga och trygghet är en viktig grund för en god vardag. När brister och problem lyfts fram är det lättare att rätta till dem.

Enkätens resultat används som grund för trygghets- och säkerhetsarbetet i Vanda. Resultaten hjälper också att rikta de grundläggande statistiska uppgifterna t.ex. enligt bostadsområde.

En utredning beträffande Vandabornas trygghetskänsla görs för andra gången

Vanda stads första utredning om hur trygga Vandaborna känner sig gjordes i november-december 2017. Närmare 1800 Vandabor svarade då på enkäten om trygghet och säkerhet, och i enkäten kom det upp många bra iakttagelser och åsikter om hur tryggheten och säkerheten i Vanda kunde utvecklas.

Frågorna i enkäten om trygghet och säkerhet som genomförs nu är i stort sett samma som i den förra enkäten. Enkätresultaten ger värdefull jämförelseinformation om hur Vandabornas erfarenheter av trygghet har utvecklats under de senaste åren. Enkäten har också uppdaterats med några aktuella frågor.

Tack på förhand till alla er som svarat på enkäten!

Publicerat: 17.3.2021 
(redigerad: )

Nyheter