Öppna data i tio år: Postnummerområdena är de populäraste data år efter år

""

Pionjärtjänsten Helsinki Region Infoshare (HRI) öppnar upp huvudstadsregionens städers offentliga data i tio år och fungerar som en förebild i öppenhet för den offentliga förvaltningen. Sin födelsedag till ära letar HRI efter alla tiders intressantaste applikation som utnyttjar huvudstadsregionens öppna data.

Idag 18.3.2021 har det gått exakt 10 år sedan Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla städers tjänst för öppna data Helsinki Region Infoshare (hri.fi) offentliggjordes.

År 2011 var det en helt ny idé att dela offentliga data öppet och avgiftsfritt via webben så att de kunde användas av vem som helst. HRI var Finlands första webbtjänst som delade offentliga data som skaffats med skattemedel, och bland de första i hela världen. Senare har man delat HRI:s lärdomar och bästa praxis både inom Finland och på internationell nivå.

- På tio år har öppnandet av offentliga data blivit en del av huvudstadsregionens städers vardag, säger HRI-tjänstens projektchef Hami Kekkonen glatt.

I HRI-tjänsten finns data om alla livets delområden som kan användas för hobbyverksamhet, som material för lärdomsprov samt för allvarlig dataanvändning och affärsverksamhet. Populära data som varit lätta att närma sig är bl.a. de historiska ortofoton som städerna öppnat, men i tjänsten finns också programmeringsgränssnitt och 3D-modeller som kräver djupare teknologisk kompetens.

HRI-tjänsten är särskilt populär bland applikationsutvecklare och studerande

Applikationsutvecklare använder ivrigt de data som städerna producerat i sina webb- och mobilapplikationer. Forskare och studerande använder också flitigt data som finns i hri.fi-tjänsten.

- De mest använda och efterlängtade data är olika kartor och geografiska data, berättar Hami Kekkonen.

De data som laddats ner mest under de senaste åren är huvudstadsregionens postnummerområden, som öppnats av Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) och som lämpar sig för många olika användningsändamål. De används till exempel av journalister för att visualisera statistik på en karta.

- Nu ser vi fram emot att få veta hur människor hittar på att utnyttja uppgifterna i realtid om badvattnens temperatur som vi belönade som fjolårets bästa data-öppning.

Applikationsutvecklare uppskattar särskilt öppna programmeringsgränssnitt (API) genom vilka man kan erbjuda stora mängder data, i bästa fall i realtid. Till exempel Helsingforsregionens trafik (HRT), som ansvarar för huvudstadsregionens kollektivtrafik, har utmärkt sig med att erbjuda gränssnitt. Kollektivtrafikdata som HRT publicerar som öppna data används av både HRT själv och av många externa serviceproducenter.

Rösta på den intressantaste applikationen!

Idag öppnas en publikomröstning av HRI där man letar efter alla tiders intressantaste applikation som utnyttjar huvudstadsregionens öppna data. 16 olika applikationer från HRI:s tioåriga historia har tagits med i omröstningen. Bland dem finns bland annat en applikation som visar var snöplogarna rör sig på en karta, en reseplanerare för kollektivtrafiken samt en webbtjänst där man kan sätta sig in i städernas anskaffningar och användning av pengar.

Rösta på den intressantaste applikationen: HRI 10 år-applikationstävling. Tävlingen finns endast på finska.

hri.fi

Senaste nyheter

Beställ HRI:s nyhetsbrev (på finska)
Följ HRI på sociala medier: Facebook, Twitter, Linkedin

10 populäraste data i HRI.fi-tjänsten

  • Huvudstadsregionens postnummerområden
  • Kombinerad detaljplan karta över Helsingfors stad
  • Helsingfors stadsdelar
  • Helsingforsregionens trafiks (HRT) Reseplanerare API
  • Gränssnitt för servicekartan över Helsingforsområdet
  • Döda i Helsingforsregionen enligt ålder och kön -statistik
  • Kartor över huvudstadsregionens områdesindelning
  • Helsingfors stads inköpsfakturor
  • Trafikmängder i Helsingfors
  • Byggnader i Helsingfors
Publicerat: 18.3.2021 
(redigerad: )

Nyheter