Tidsbokningen för coronavaccineringen av 70–74-åringar har öppnats

För närvarande vaccinerar vi på Sanomalas och Sandkullas vaccinationsställen:

 • Personer som i år fyller 70 år och som är äldre. Enligt den riksomfattande rekommendationen kan också närståendevårdare som bor i samma hushåll komma till vaccinationen samtidigt med en separat bokad tid. Tills vidare kan tid bokas åt närståendevårdare endast per telefon.
 • Personer i åldern 16–69 år som på grund av sitt hälsotillstånd har en mycket stor risk att bli svårt sjuka i covid-19. Här finns en mer detaljerad förteckning.

Torsdagen 11.3 öppnar tidsbokningen för 65–69-åringar som på grund av sitt hälsotillstånd hör till riskgrupp 2. Till denna grupp hör personer som har en sjukdom eller ett tillstånd som ökar risken för allvarlig covid-19:

 • Astma som kräver kontinuerlig medicinering
 • Svår hjärtsjukdom, bland annat hjärtsvikt (dock inte enbart blodtryckssjukdom)
 • Stroke eller annan neurologisk sjukdom eller tillstånd som stör andningen
 • Läkemedelsbehandling mot autoimmun sjukdom som försvagar immunförsvaret
 • Svår kronisk leversjukdom
 • Typ 1-diabetes eller nedsatt binjurefunktion
 • Svår sömnapné
 • Psykossjukdom
 • Sjuklig fetma (BMI minst 40)

Vi ber er boka tid via den elektronisk tidsbokningen på webbadressen www.Coronavaccinbokning.fi.

Om det inte är möjligt att boka tid via webben kan du göra bokning per telefon som återuppringning på numret 09 839 50090 (mån.–fre. kl. 8–15).Telefonnumret är endast avsett för målgruppens tidsbokningar och inte för andra förfrågningar, för att linjen inte ska belastas.

När du lämnat önskemål om återuppringning på ett lyckat sätt innebär det ett löfte om vaccinationstid. Det kan emellertid ta flera dagar innan vi ringer upp dig. Vi ringer upp flera gånger.
Följ hur vaccineringarna i Vanda framskrider och när det är din egen tur att vaccineras: www.vanda.fi/coronavaccineringarna
Publicerat: 11.3.2021 
(redigerad: )

Nyheter