Vanda utvidgar livsstilsmentoreringen

Livsstilsmentorering

Vanda stad erbjuder en långvarig livsstilsmentoreringstjänst som utprovats sedan år 2020. Ökade mentoreringsresursser möjliggör att allt fler kan ta del av stadens livsstilsmentorering från och med början av mars.

Vanda stads kostnadsfria livsstilsmentorering erbjuder individuell vägledning för de vandabor som upplever att de har utmaningar med sina levnadsvanor eller sin hälsa. Mentoreringen passar speciellt bra för dem som är fysiskt inaktiva, har övervikt eller t.ex. högt blodtryck.

Livsstilsmentoreringen har erbjudits sedan år 2020 som en del av projektet “Hyvinvointityön tavoitteista toimintaan”. I den nya modellen har varaktigheten på livsstilsvägledningen ökats. I samband med livsstilsmentoreringen testas även nya digitala lösningar, vilka möjliggör bl.a. ökad kommunikation mellan mentorn och kunden samt en förlängning av programmet till 12 månader. Med vägledningen eftersträvas hållbara livsstils- och beteendeförändringar.

Livsstilsmentoreringen ordnas och produceras av Vanda stad. Under mars utökas resurserna med nya mentorer.

"Hittills har vi endast haft en mentor som tagit hand om ca 130 kunder. Nu har vi fått två nya mentorer. Detta möjliggör att allt fler vandabor kan ta del av livsstilsmentoreringen", säger projektsakkunnige Marianna Suonpää.

Mångsidigt stöd till att hitta en sund livsstil

I livsstilsmentoreringen får kunden hjälp med motion, kost, sömn och återhämtning samt allmänt välmående. Tjänsten innehåller träffar med den personliga mentorn samt kontakt, vägledning och sporrande via mobilapplikationen. Utöver detta utvecklas möjligheter till gruppträffar med andra som deltar i mentoreringen antingen virtuellt eller ansikte mot ansikte.

De kunder som började i januari 2020 har precis avslutat den ett år långa mentoreringen. En del av dem deltar i livsstilsmentoreringens uppföljningsperiod. Under denna period undersöks det hur väl den nya livsstilen kan fastställas i vardagen utan mentorns vägledning.

De första resultaten från mentoreringen är lovande. Kunderna har gått ner i vikt, ökat mängden fysisk aktivitet och upplever att den egna hälsan förbättrats. Resultaten är liknande som de som uppnåtts i andra kommuner med motsvarande livsstilstjänster.

En del kunder har gjort väldigt stora framsteg mot de uppsatta målen. Motiovationen och målsättningen spelar en stor roll. Livsstilsmentoreringen utvecklas hela tiden och tjänsten har potential till att bli en permanent tjänst i Vanda. Livsstilsmentoreringen kan i framtiden även ha en betydande roll i både förebyggandet och vårdandet av sjukdomar, konstaterar Suonpää.

Amispeli-spelet för unga män

Ung man tränar

För närvarande styrs kunder till livsstilsmentoreringen från stadens hälsovårdscentraler, rådgivningar samt Yrkesskolan Varia. De som tillhör riskgrupperna kan även ansöka om en plats i mentoreringen med formuläret på adressen tuki.kunnolla.fi/ansok-till-mentoreringsprogrammet/

En spellikknande modell, Amispeli, har utvecklats speciellt för unga män i yrkesskolor. Spelet fokuserar på vardagsmotion och praktiska erfarenheter med målet att hjälpa de unga hitta meningsfulla motionsformer med hjälp av mobilapplikationen samt mentorns stöd. I spelet samlar man poäng med motionsprestationer, små handlingar som ökar välbefinnandet samt genom att själv hitta på uppgifter som bygger på fysisk aktivitet.

En deltagare i Amispeli-spelet är 18-åriga Veeti som studerar informationsteknik på Yrkesskolan Varia. Han gick med i speltjänsten förra maj på uppmuntran av skolhälsorvårdaren. Viktnedgång har varit en motiverande faktor för Veeti, eftersom han snart skall utföra militärtjänsten. Under mentoreringsprogrammet har Veeti blivit inspirerad av gymträning, som nu även blivit en regelbunden vana. Han har även fått prova på olika motionsformer, såsom kettlebells. Hans erfarenheter av speltjänsten är positiva.

"Det bästa är att någon motiverar dig att fortsätta. Jag skulle knappast ensam åstadkomma så mycket som jag gör med hjälp av mentorn. Dessutom är det gratis, vilket är fint", berättar Veeti.

Tilläggsinformation fås av:
Daniela Eklund
Projektkoordinator
daniela.eklund@vantaa.fi
040 527 7948

Publicerat: 26.2.2021 
(redigerad: )

Nyheter