I Vanda vaccineras utöver äldre personer nu också 50–69-åringar som hör till riskgrupperna

Uppdaterad 19.2.2021: Personer i åldern 60–69 -> Personer i åldern 50–69

I Vanda vaccinerar man huvudsakligen två olika grupper med två olika vaccin i nuläget. Personer i åldern 50–69 år som på grund av sitt hälsotillstånd har en mycket stor risk att bli svårt sjuka i covid-19 (förteckning nedan) vaccineras med AstraZenecas vaccin och personer som i år fyller 80 år eller som är äldre än detta vaccineras med BioNTechPfizers Comirnaty-vaccin. Vaccinationerna av dem som får hemvård inleddes också vecka 6.

Tillgången på vaccin för de grupper som ska vaccineras varierar och därför finns det också variationer i antalet tillgängliga vaccinationstider. För närvarande finns det gott om vaccinationstider för dem som hör till en riskgrupp, och bokningen kan göras både via webben och per telefon. Tid kan bokas på adressen www.koronarokotusaika.fi/sv eller per telefon som återuppringning på numret 09 839 50090 (mån.–fre. kl. 8-15).

Enligt de nationella anvisningarna ska AstraZenecas vaccin inte ges till barn under 18 år eller personer som fyllt 70 år, och vaccinet ges därför till vuxna under 70 år som på grund av sitt hälsotillstånd hör till riskgrupperna för corona. De som på grund av sitt hälsotillstånd hör till en riskgrupp delas in enligt ålder och just nu vaccineras personer i åldern 50–69 år. Alla personer i åldern 70–80 år vaccineras i ordningsföljd enligt åldersgrupp med BioNTeckPfizers Comirnaty-vaccin. Vi informerar senare om vaccinationstidtabellen för denna grupp.

Personer över 65 år som bor i samma hushåll som personer som fyllt 80 år eller är ännu äldre kan också komma och låta vaccinera sig samtidigt genom separat tidsbokning. För närvarande kan deras tid bokas endast per telefon. Personer boende i samma hushåll som personer i åldern 50–69 år som på grund av sitt hälsotillstånd hör till en riskgrupp, kan inte låta vaccinera sig samtidigt, om de inte hör till den aktuella vaccinationsgruppen. De som hör till en riskgrupp ska bevisa sin rätt att få vaccin genom att uppvisa FPA-kortet eller andra vårddokument på vaccinationsstället.

Ett nytt vaccinationsställe i Vanda öppnades förra veckan i Sandkulla (Tennisvägen 1). I Sanomala finns också ett vaccinationsställe på adressen Tidningsvägen 1 med ingång från gaveln som vetter mot Vandaforsens tågstation.

Förteckning

En sjukdom eller ett tillstånd som mycket kraftigt ökar risken för svår covid-19:

  • Organtransplantation eller stamcellstransplantation
  • Cancersjukdom under aktiv behandling
  • Allvarlig störning i immunförsvaret
  • Svår kronisk njursjukdom
  • Svår kronisk lungsjukdom
  • Typ 2-diabetes som behandlas med medicin
  • Downs syndrom (vuxna)

Publicerat: 16.2.2021 
(redigerad: )

Nyheter