Undervisningsnämndens svenskspråkiga sektion sammanträdde för första gången i år

Under undervisningsnämndens svenska sektions sammanträde 26.1.2021 behandlades bl.a. den utvidgade läroplikten.

Sektionens medlemmar fick höra Ari Ranki, direktör för utbildning på andra stadiet i Vanda, berätta om den nya lagen gällande utvidgningen av läroplikten. Enligt den nya lagen börjar läroplikten precis som tidigare det året man fyller sju år och tar slut när man fyller 18. Alternativt upphör läroplikten då personen avlagt en examen på andra stadiet.

Så gott som alla ungdomar i Vanda fortsätter i nuläget studera efter grundskolan. Grundskolorna har redan nu ett fungerande system för att handleda ungdomar till studier på andra stadiet. I huvudsak kommer Vandaungdomar att fullgöra läroplikten genom studier i gymnasiet eller yrkesutbildning.

Den utvidgade läropliktens huvudsakliga följd för ungdomarna och deras vårdnadshavare är att utbildningen blir avgiftsfri. Studerande som inleder sina studier på andra stadiet inkommande höst kommer alltså inte att behöva bekosta sitt studiematerial, t.ex. dator och böcker själv. Också resor till och från skolan ersätts. Studerandes rätt till avgiftsfri utbildning på andra stadiet tar slut det kalenderår då de fyller 20.

Informationsmöte om den utvidgade läroplikten ordnas 3.2

Vanda stad ordnar ett öppet informationsmöte 3.2.2021 kl. 17‒18 för alla som är intresserade av den utvidgade läroplikten. Mötet sker via distansförbindelse. I diskussionen deltar Katri Kalske, biträdande stadsdirektör för fostran och lärande, Ari Ranki, direktör för utbildningen på andra stadiet, Anders Vikström, direktör för det svenskspråkiga serviceområdet och Eeva Ahtee, sakkunnig inom utbildningen på andra stadiet vid bildningsväsendet. Läs mer på den här vanda.fi-sidan.

Många vill jobba på svenska i Vanda

I början av året lediganslogs sammanlagt nio befattningar inom det svenskspråkiga serviceområdet. För nästa läsår söktes bl.a. lärare inom småbarnspedagogik, klasslärare, speciallärare, ämneslärare och en uppsökande ungdomsarbetare som är en ny svenskspråkig tjänst. Sammanlagt 73 ansökningar skickades in.

Sektionen beslöt under mötet att ändra läroplanen för Helsinge skola genom att dela upp det valfria ämnet ”IT och företagsamhet” (IFT) till separata ämnen. Uppdelningen är motiverad då en del elever bara är intresserade av det ena ämnet, men har varit tvingade att välja båda. Vissa elever har valt bort IFT på grund av det. Då eleverna tillfrågades understödde de förslaget att dela upp ämnena. De nya ämnena heter ”Informationsteknik” respektive ”Företagsamhet”.

Föredragningslistor och protokoll hittas på adressen: paatokset.vantaa.fi

Tilläggsuppgifter:
Direktören för det svenskspråkiga serviceområdet Anders Vikström, tfn 043 825 7442, fornamn.efternamn(at)vantaa.fi

Publicerat: 28.1.2021 
(redigerad: )

Nyheter