Läroplikten förlängs till att gälla alla under 18 år – välkommen på informationsmöte om reformen

I vår omfattas eleverna i klass 9 av den nya läropliktslagen. I fortsättningen upphör läroplikten

  • när den unga fyller 18 år

ELLER

  • om den unga före det avlägger examen på andra stadiet (studentexamen eller yrkesexamen).

Syftet med reformen är att allt fler ungdomar ska avlägga examen på andra stadiet. Den förlängda läroplikten gäller inte dem som nu studerar på andra stadiet.

Kom och lyssna på information om den förlängda läroplikten i Vanda

Vi ordnar ett öppet informationsmöte 3.2.2021 kl. 17‒18 i 3.2.2021 kl. 17‒18 för alla som är intresserade av den förlängda läroplikten. Mötet sker via distansförbindelse. I diskussionen deltar Katri Kalske, biträdande stadsdirektör för fostran och lärande, Ari Ranki, direktör för utbildningen på andra stadiet, Anders Vikström, direktör för det svenskspråkiga serviceområdet och Eeva Ahtee, sakkunnig inom utbildningen på andra stadiet vid bildningsväsendet.

Nya rättigheter och skyldigheter för de studerande

Den förlängda läroplikten medför nya skyldigheter för ungdomar och vårdnadshavare. De ungdomar som går ut den grundläggande utbildningen är i fortsättningen skyldiga att söka till utbildningar efter den grundläggande utbildningen i den gemensamma ansökan. Den som går ut grundskolan har i praktiken samma alternativ att välja utbildning som tidigare och den unga har rätt att söka till de utbildningar som hen önskar i den gemensamma ansökan.

Studerandena får gratis tillgång till alla nödvändiga verktyg och material som behövs för att avlägga examen. Till exempel blir alla läroböcker och verktyg och studentskrivningarna avgiftsfria. Vissa utbildningar med betoning på något särskilt intresse kan ändå medföra kostnader för studeranden.

Avgiftsfriheten gäller de studerande som för närvarande går i klass 9 i grundskolan. Den förlängda läroplikten gäller inte dem som nu studerar på andra stadiet, vilket betyder att deras studier inte blir avgiftsfria, utan fortsätter på samma sätt som tidigare.

Vandas arbete

Beredningen i anslutning till den förlängda läroplikten utförs som bäst i Vanda och till exempel detaljerna i anslutning till studiernas avgiftsfrihet preciseras ännu i ett senare skede. I Vanda ansvarar serviceområdet för utbildning på andra stadiet som för helheten när det gäller förlängningen av läroplikten.

Närmare information på undervisnings- och kulturministeriets webbsidor:
https://minedu.fi/sv/utvidgningen-av-laroplikten
https://minedu.fi/sv/fragor-och-svar-om-laroplikten

Publicerat: 22.1.2021 
(redigerad: )

Nyheter