Anmälningar till undervisning för nya förstaklassare och förskoleelever tas emot fram till 24.1

Lapset leikkivät lumisissa maisemissa. Kuva: Sakari Manninen.

De barn som börjar sin skolgång på hösten ska anmälas till skolan eller förskolan från och med 7.1. Anmälningstiden pågår fram till 24.1.2021. 2800 Vandabor inleder sin skolgång och 2600 Vandabarn börjar i förskolan nästa höst.

Anmälan till skolan görs i Wilma-systemet

I januari skickas ett brev med information om att börja skolan åt alla Vandabarn födda år 2014. Samtidigt med meddelandet om läroplikt får familjerna koder till elektronisk anmälan till skolan på adressen https://vantaa.inschool.fi/connect.

Vanda-info ger handledning och hjälp med den elektroniska anmälan till skolan och användningen av Wilma-systemet. För handledningen behövs den nyckelkod som eleven fått samtidigt med meddelandet om läroplikt eller det användarnamn för Wilma som användaren själv skapat. Beslutet om närskola publiceras i Wilma 26.3.2021 eller skickas hem.

Närmare information om att börja skolan finns på webbsidorna vanda.fi.

Anmälan till förskola görs i VaSa-systemet

Ett brev med information om att börja i förskola har postats hem åt alla Vandabarn födda år 2015.

Anmälan till förskola görs i första hand elektronisk i VaSa-systemet. Inloggningen till tjänsten sker via Suomi.fi-identifiering. Identifieringen kan göras med hjälp av nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Det är också möjligt att göra förskoleanmälan genom att fylla i en pappersblankett, som returneras till något av de kommunala daghemmen eller Vanda-info.

En pappersblankett kan fås från Vanda-info eller genom att skriva ut blanketten på webbsidorna vanda.fi.

I Vanda ansvarar de kommunala småbarnspedagogiska enheterna och de privata daghemmen för ordnandet av förskoleundervisningen. Förskoleundervisning ordnas i både daghemmens och skolornas lokaler.

Läs mer om att ansöka till förskoleundervisningen på våra hemsidor vanda.fi.

Publicerat: 7.1.2021 
(redigerad: )

Nyheter