Meddelande till studerande, vårdnadshavare och personal om att distansundervisningen fortsätter

Huvudstadsregionens coronasamordningsgrupp har vid sitt möte 05.01.2021 beslutat att utbildningen på andra stadiet ska fortsätta som distansundervisning från och med 11.01.2021 och ända fram till 31.1.2021. Behoven av nödvändig närundervisning tryggas för studerande i gymnasier och yrkesinstitutet Varia. Närundervisning erbjuds bland annat studerande inom specialundervisningen och studerande som av olika anledningar är i behov av individuellt stöd. Gymnasiernas rektorer beslutar om nödvändig närundervisning från fall till fall. Yrkesinstitutet Varias rektor informerar studerande, vårdnadshavare och personalen om Varias undervisningsarrangemang.

Grupperna inom påbyggnadsundervisningen efter den grundläggande utbildningen vid Tikkurilan lukio, Lumon lukio och Vaskivuoren lukio fortsätter som närundervisning. De studerande inom påbyggnadsundervisningen får munskydd från läroanstalterna.

Restriktionerna i anslutning till abiturienternas förberedelser inför studentskrivningarna bedöms på nytt vid samordningsgruppens möte 14.1.2021, utgående från epidemilägets utveckling, situationen i fråga om den nya virusvariantens spridning och eventuella nya riktlinjer från statsrådet. Beslut om ordnandet av de gamlas dans och på vilket sätt penkis kan ordnas fattas 15.01.2021 i huvudstadsregionens gymnasiegrupp.

Måltider serveras inte för studerande de skoldagar då studierna sker på distans. De studerande har rätt till avgiftsfria måltider de skoldagar då läroplanen kräver att den studerande är närvarande vid läroanstalten (lagen om yrkesutbildning 11.8.2017/531, § 100, gymnasielagen 10.8.2018, § 35). De dagar då de studerande är närvarande vid läroanstalten serveras de antingen varm mat eller så kan de hämta ett lunchpaket från det ställe som läroanstalten informerat om.

Publicerat: 7.1.2021 
(redigerad: )

Nyheter