Nytt år, nytt spår!

Svenska servicen teamet står framför en julgran på kontoret i Dickursby

2020 börjar lida mot sitt slut, även om en del av oss kanske känner att det inte är något lidande att året tar slut. Åtminstone är jag en av dem som hoppas på ett bättre, friskare år 2021.

Men det gångna året har också fört mycket gott med sig, som motgångar brukar göra. Vi har blivit bättre på att arbeta på distans och använda nya elektroniska verktyg. Vi har också blivit tvungna att se över våra prioriteringar och bygga upp en ny vardag. Hälsovården har satts på årtiondets största prövning och en hel del frivilligorganisationer och -arbetare, och medmänniskor överlag, har gjort satsningar för att förebygga isolering och ensamhet. Vår empatiförmåga har väckts på ett helt nytt sätt. Och samtidigt som vi är inne på detta nya spår planeras också Vandaspårans spår. Vi åker framåt! Så fortsätt att ta hand om din omgivning och fortsätt att ta hand om dig själv.

Vi ser fram emot att tuta och köra för att du ska få service på svenska också år 2021. Tack för i år, vi ses när vi får!

Hälsningar från koordinatorn Nicole Mattsson och hela gänget i svenskspråkiga servicen

Publicerat: 22.12.2020 
(redigerad: )

Nyheter