Vanda sjukhus besöksanvisningar för närstående

På grund av epidemiläget är vi tvungna att begränsa besöken på Vanda sjukhus avdelningar. Syftet med begränsningarna är att säkerställa tryggheten för sjukhusets patienter. Besöksanvisningarna gäller under tiden 4.12.2020-28.2.2021.

Det rekommenderas att närstående i främsta hand träffar den de besöker utomhus på sjukhusområdet. På områden utomhus rekommenderas 1–3 besökare per patient.

Närståendes besök på Pejas sjukhus akutavdelningar 1 och 2 förbjuds helt, med undantag för besök hos patienter som får lindringsvård. Besöken ska dock vara korta, högst 15 minuter och vid besöken får högst två närstående åt gången vara närvarande. Man måste komma överens om besöket på för hand.

Närstående kan besöka Katrinesjukhusets bäddavdelningar, men det är önskvärt att de sker endast i undantagsfall, som hos anhöriga som får lindringsvård. Besöken ska dock vara korta, högst 15 minuter och vid besöken får högst två närstående åt gången vara närvarande. Man måste komma överens om besöket på för hand med avdelningen.

Alla gäster tryggar genom sitt eget handlande den anhörigas och sjukhusets övriga patienters hälsa genom att iaktta följande anvisningar:

  • sjukhusets besökstid kl. 14–18
  • på utomhusområdet uppgår antalet besökare till 1–3 per patient
  • besöken på avdelningarna begränsas till 15 min och högst 2 besökare per patient
  • tvätta dina händer och använd handsprit både före och efter besöket
  • använd mun- och nässkydd under hela besöket (både patienten och besökaren/besökarna)
  • håll ett säkerhetsavstånd på 1–2 meter (med undantag då man hjälper patienten röra på sig)

Du får inte komma på besök om du är sjuk eller har symtom på luftvägsinflammation.

Publicerat: 15.12.2020 
(redigerad: )

Nyheter