Uppdaterade besöksanvisningar för närstående till klienter inom specialboendet

Coronaläget har snabbt försämrats inom HUS område och vi har varit tvungna att på nytt precisera de anvisningar som gäller besök. De uppdaterade anvisningarna är i kraft fr.o.m. 30.11.2020.

Besöksanvisningarna följs vid vårdhem och tillämpas i mån av möjlighet vid enheter inom serviceboendet och handikappboendet. Vid alla enheter inom specialboendet bor personer som hör till riskgruppen på grund av sin ålder eller någon sjukdom.

 • Endast en närstående eller klient åt gången kan komma på besök, dock högst tre besökare/verksamhetsenhet (tidigare 1–3 besökare).
 • Besökarna försöker hålla ett säkerhetsavstånd på två meter till klienten.
 • Längden på ett besök kommer man överens om med personalen. Det är önskvärt att besökaren bara kommer på ett kort besök för att minska smittorisken, till exempel 15 minuter.
 • Mötet avtalas på förhand. De närstående får klara anvisningar för att göra besöket tryggt, till exempel per telefon innan de kommer på besök.
 • Endast friska personer utan symtom får komma på besök.
 • Den närstående sköter sin handhygien och använder ett kirurgiskt mun- och nässkydd under besöket.
 • Personalen handleder och hjälper den närstående att sköta handhygienen och använda skydd, om det behövs.
 • Den närstående håller ett säkerhetsavstånd på två meter till andra boenden och personal.
 • Den närstående rör sig inte i onödan gemensamma utrymmen, utan går direkt till den boendes rum eller till ett annat alternativt mötesrum.
 • Personalen instruerar den närstående att vid behov ringa efter hjälp per telefon eller med den boendes larmarmband.
 • Man bör dock alltid kunna besöka kritiskt sjuka och personer som får lindringsvård och om dessa besök avtalas alltid separat med chefen för enheten.
 • Om coronafall konstateras på någon enhet kan man bli tvungen att tillfälligt förbjuda besök, tills epidemirisken anses vara över.

Vi rekommenderar också fortfarande att man utnyttjar alternativa sätt att träffas, som till exempel träffar ute på gården eller videosamtal. Vanda stad söker som bäst en chaufför till stadens besöksbil. Eftersom coronaläget försämrats är det fortfarande vår önskan att antalet permissionsdagar minimeras i mån av möjlighet och att kontakterna också i övrigt minskas. Närmare information om besöksanvisningarna kan man be om av enheternas chefer.

Det är synnerligen viktigt med ett gott och öppet samarbete och att anvisningarna följs i detta läge. Tack för att ni hjälper oss att värna om våra klienters och patienters trygghet.

Publicerat: 15.12.2020 
(redigerad: )

Nyheter