Hälsostationernas telefontjänst förnyas 15.12.2020

Det centraliserade servicenumret 09 839 50 000 till hälsostationerna i Vanda tas ur bruk.

De nya telefonnumren är från och med 15.12.2020
Håkansböle och Västerkulla hälsostationer 09 839 35928
Korso och Björkby hälsostationer 09 839 35923
Mårtensdals hälsostation 09 839 35924
Myrbacka hälsostation 09 839 35925
Dickursby hälsostation 09 839 35926

Om du har ett akut besvär och behöver brådskande vård, ring kl. 8–16. I brådskande ärenden kan du också lämna begäran om återuppringning kl. 8–10. I icke brådskande ärenden (till exempel periodiska kontroller, förfrågan om provsvar, läkarutlåtanden eller förnyelse av recept) kan du lämna begäran om återuppringning kl. 8–12.

I icke brådskande ärenden betjänas du av
• farmaceuter (i frågor som gäller medicinering och förnyelse av recept)
• hälsovårdare (diabetes med tablettbehandling, astma, blodtryckssjukdom, eller om du bokar tid till minnesundersökning, livsstilshandledning eller hälsokontroll för arbetslösa)
• fysioterapeuter (besvär i stöd- och rörelseorganen såsom rygg-, nack-, knä- eller axelvärk),
• sjukskötare i övriga ärenden (såsom tidsbokning till läkar- och vårdarmottagning samt handledning och rådgivning)

Kontaktsätt för hörselskadade
I icke brådskande ärenden ta kontakt via Klicka in dina symtom-tjänsten på Klicka in dina symtom eller per sms på numret 040574 4555.

Avboka en tid till hälsostationen
• elektroniskt i Maisa-portalen senast 24 timmar före den bokade mottagningstiden
• per sms på numret 040 574 4555 senast samma dag kl. 8 (i meddelandet anges namn, födelsetid, datum och klockslag för tiden som avbokas)
• Du kan också avboka en tid genom att ringa hälsostationen senast kl. 16 dagen innan din mottagningstid.

OBS! På numren kan du inte avboka besök till rehabilitering (fysioterapi, talterapi, ergoterapi, näringsterapi, audionom), tandvård, laboratorium eller röntgen.

Har du förkylningssymtom eller misstänker du coronavirussmitta?
Coronalinjen på det centraliserade servicenumret 09 839 50 000 går samman med coronarådgivningstelefonen som betjänar vardagar kl. 8–18 och veckoslut kl. 9–18 på numret 09 839 50070. Begäran om återuppringning kan också lämnas på coronarådgivningstelefonen. Telefontjänstens vårdare bedömer din situation och skriver vid behov en remiss till coronatest eller hänvisar dig till läkarmottagning.

Coronaprov tas om du har ett enda av följande symtom:
• akut luftvägsinfektion (ett symtom räcker: feber, hosta, halsont, snuva, andnöd, förlust av lukt- eller smaksinne)
• diarré eller magsmärtor utan annan uppenbar orsak

Provtagning lätt att boka på nätet
Om du har symtom kan du själv boka tid för provtagning via Coronaguiden www.koronabotti.hus.fi . Du kan boka tid för dig själv och för ditt barn som är under 16 år. I nödsituation ring 112.

Avboka provtagning för coronavirus
Om du varit på coronavirustest någon annanstans och vill avboka provtagningstiden, kan du avboka tiden per sms på numret 040 574 4555. Observera att det är bra att gå på testning även om dina symtom har lättat.

PM för jul och nyår:
Coronarådgivningstelefonen är öppen
under jul 24.12–27.12.2020 kl. 8–16
på nyårsafton 31.12.2020 kl. 8–18
1.1.–3.1.2021 kl. 9–18
trettondagen 6.1.2021 kl. 9–18

Publicerat: 9.12.2020 
(redigerad: )

Nyheter