Nya begränsningar och rekommendationer förbereds på huvudstadsregionen

Helsingfors stad och HUS berättade i dag 24 november vid en gemensam presskonferens att huvudstadsregionens samordningsgrupp mot coronaviruset har berett sig på att torsdag 26 november behandla nya begränsningar och rekommendationer.

Huvudstadsregionens samordningsgrupp mot coronaviruset förbereder under epidemins spridningsfas nya begränsningar och riktlinjer i enlighet med regeringens rekommendation utöver dem som trädde i kraft måndag 23 november. Information om besluten och om när dessa träder i kraft ges fredag 27 november.

Eventuella ytterligare begränsningar och riktlinjer övervägs exempelvis med anknytning till evenemang för allmänheten, distansundervisning i skolorna och öppettider för offentliga lokaler. Besluten fattas av huvudstadsregionens samordningsgrupp mot coronaviruset.

Huvudstadsregionens samordningsgrupp mot coronaviruset förbereder lokalt beslutsfattande

Städerna Helsingfors, Esbo och Vanda, THL, HUS och Regionförvaltningsverket i Södra Finland inrättade den 10 september 2020 huvudstadsregionens samordningsgrupp mot coronaviruset. Målet för social- och hälsovårdsministeriets regionala verksamhetsmodell är att stärka den gemensamma lägesbilden samt att samordna och bereda regionala och lokala åtgärder.

Gruppen som består av den högsta ledningen svarar utifrån den gemensamma lägesbilden för beredningen och samordningen av beslutsfattandet. Besluten fattas av varje aktör inom ramen för sin egen behörighet. Gruppen intensifierar det samarbete som pågått under hela coronakrisen. Helsingfors stad bär ansvaret för organiseringen av gruppens verksamhet.

Mer information

Vanda – aktuellt om coronaviruset
THL: Aktuellt om coronaviruset

Publicerat: 24.11.2020 
(redigerad: )

Nyheter