Vandas biblioteksbussars kvällshållplatser på paus 23.11–13.12

BIblioteksbuss Haave.

Vandas biblioteksbussar åker inte till eftermiddags- och kvällshållplatser 23.11–13.12 på grund av de säkerhetsåtgärder som vidtas i anslutning till coronavirusepidemin. Daghem och skolor betjänas enligt beställning. 

Kvällshållplatserna sätts på paus, eftersom det kan vara svårt att uträtta ärenden på ett tryggt och säkert sätt i biblioteksbussarna när det är rusning.  

Förfallodagarna för det material som lånats från biblioteksbussen har överförts till det material som ägs av Vanda, men av orsaker som beror på bibliotekssystemet kan förfallodagar inte överföras till material som ägs av Helsingfors eller Grankulla. Lån kan återlämnas till vilket Helmetbibliotek som helst. 

Reservationer som redan anlänt till biblioteksbussen flyttas till andra avhämtningsbibliotek eller förvaras på avdelningen enligt kundens önskan. Personalen kontaktar dessa kunder och ger vid behov råd per telefon på numret 043 825 1752 eller per e-post på adressen auto.kirjasto@vantaa.fi. 

Daghem och skolor kan beställa materialpaket från biblioteksbussen enligt behov. I samband med leveranserna sköts också återlämningar vid behov.   

Publicerat: 23.11.2020 
(redigerad: )

Nyheter