Ungdomstiden kan inte levas på distans och därför uppmanar Maskigäng-kampanjen i TikTok ungdomarna att använda ansiktsmask

Ungdomar

Helsingfors, Vanda och Esbo städer samt HNS, HRT, ÅUCS och Omnia riktar nu en kampanj till ungdomarna i syfte att engagera dem för att använda ansiktsmask i situationer där det är omöjligt hålla säkerhetsavstånd.

Coronaviruset sprider sig alltjämt i hela Finland. THL har för hela landet utfärdat en rekommendation att använda ansiktsmask i situationer där det är omöjligt att hålla säkerhetsavstånd. Helsingfors, Esbo och Vanda städer samt HNS, HRT, ÅUCS och Omnia har noterat att användningen av masker bland främst 15–19-åringar har varit mindre än önskvärt och att coronaviruset sprids snabbt även hos denna grupp. Parterna i fråga har därför beslutat att slå ihop sina krafter och rikta en kampanj till ungdomarna där man sporrar dem att använda ansiktsmask under epidemin.

Ungdomstiden kan inte levas på distans

Syftet med kampanjen är att visa förståelse och empati för alla ungdomar som i dessa exceptionella tider lever ungdomstiden med alla dess omslag och viktiga händelser. Kampanjen kör ut budskapet att ungdomstiden inte kan levas på distans och att det därför är viktigt att använda ansiktsmask. Kampanjens signatur är #maskigäng vars syfte är att lyfta upp ungdomarna och deras kompisar till kärnan av kampanjen.

"Predikningar eller att domdera om begränsningar har visat sig vara ett uselt sätt att nå ungdomarna eller förändra deras beteende. Kampanjen utgår därför från att göra det möjligt att leva sin ungdomstid, inte att förneka den. Vi är alla absolut av samma åsikt att man inte kan leva ungdomstiden på distans", säger Harri Rinta-aho, chef för Esbo stads bildningsväsende.

Kampanjen tar sats i utgångsläget att de unga tilltalas under att de förstås, på ett för dem lämpligt sätt via andra ungdomar och på kanalerna där de spenderar sin tid. Den är till ungdomar i åldern 15 till 19 år och genomförs mest på TikTok där man med ljudspåret och videokoncept framhäver att det är viktigt använda ansiktsmask. Ljudspåret och därav skapade videor lanseras i TikTok. Kampanjens innehåll körs också på andra kanaler i sociala medier.

"Humoristiska videor i TikTok har huvudrollen i kampanjen och ljudspåret på videorna uppmanar att använda ansiktsmasker. Vi ville dristigt bryta mot traditionella uppfattningar om myndigheternas kommunikation och tala till ungdomar på deras eget språk. De influencer som deltar har således fått tämligen fria händer att designa videorna", försätter Rinta-aho.

Kampanjen uppmuntrar ungdomar att delta

Syftet med kampanjen Maskigäng är att få ungdomarna att använda ansiktsmask. Kampanjens strävan efter att få ungdomarna att delta i produktionen av innehållet stöder detta. Syftet är att ungdomarna inspireras till att – med hela kompisgänget – ta fram egna versioner av videorna #maskigäng, där ett viktigt element är att använda ansiktsmasker.

"När vi väcker intresset hos kompisgäng att delta i kampanjen kan vi hoppeligen få dem intresserade av att använda ansiktsmask även annars. Avsikten är att förändra attityden visavi användningen av ansiktsmask åt ett håll där det är cool och beundransvärt att använda ansiktsmask", säger Rinta-aho.

"Kompisarna är urviktiga och jag vill uppmuntra de unga att fördriva tiden tillsammans på ett ansvarsfullt sätt. Nu är det urviktigt att vi tar hand om oss själva och andra. Vi ska således använda ansiktsmask och tvätta händerna, så att vi minimerar spridningen av pandemin", säger Emilia Hakkarainen, TikTok-influencer och deltagare i kampanjen.

I huvudstadsregionen kan reklamen om Maskigäng-kampanjen ses på skärmar i HRT:s kommunikationsmedel samt på kanaler i social medier från och med 16 november. Helsingfors, Esbo och Vanda städer samt HNS, HRT, Omnia och ÅUCS genomför kampanjen under samarbete med förändringsbyrån Ellun Kanat och TikTok-byrån Sakea.

Mer information om kampanjen: hus.fi/sv/maskigang

Publicerat: 17.11.2020 
(redigerad: )

Nyheter