En barnskötare och två barn leker på golver i ett daghem

Säkrare och hälsosammare lekmiljö

- Avtalet Green deal minskar exponering för kemikalier inom småbarnspedagogiken i Vanda

Barn är särskilt känsliga för skadliga kemikalier och därför är det viktigt att undvika farliga kemikalier i daghemmen. Det finns allt mer information om hur kemikalierna påverkar hälsan, men lagstiftningsprocessen är långsam när det gäller förbud mot skadliga ämnen. Vanda vill också begränsa användningen av sådana kemikalier som man kan bevisa är skadliga, men som inte förbjudits än.

Genom Green deal-avtalet om att minska skadliga ämnen i daghemmens upphandlingar (Haitallisten aineiden vähentäminen päiväkotiympäristön hankinnoissa -green deal-sopimus) som ingicks onsdagen den 4 november förbinder sig staden att undvika produkter som innehåller kemikalier skadliga för hälsan och miljön, till exempel i samband med upphandling av leksaker, kärl eller städkemikalier, och att öka antalet upphandlingar av miljömärkta produkter.

- Alla barn har rätt att växa upp i en trygg och ren miljö, och som anordnare av småbarnspedagogik ska Vanda göra sitt yttersta för att garantera detta. Att förbjuda kemikalier genom lagstiftning sker långsamt och kräver grundlig utredning. Vi behöver nya sätt att skydda våra barn från en ökad kemikaliespridning i miljön, och en utveckling bort från skadliga ämnen. Det är fint att vi i dag kan informera om hurdana konkreta åtgärder vi ska vidta för att främja denna viktiga sak, sade Vanda stadsdirektör Ritva Viljanen vid informationsträffen om avtalet.

Effektivare tillsammans

Green deal är ett frivilligt avtal mellan staten och näringslivet eller kommunerna. Målet är att tillsammans främja målen för hållbar utveckling genom att finna lösningar för att hejda klimatförändringen och främja cirkulär ekonomi.

Kommunerna gör mycket klimatarbete i egen regi, men tillsammans kan de få ut ett starkare budskap på marknaden om miljömärkta produkter. Det är en förutsättning att leverantörerna ska kunna ge information om vilka kemikalier som använts i daghemsmiljöns produkter, men det kan vara en utmaning att kräva denna information endast för en stad.

- Genom att samarbeta kan vi verkligen förändra marknaden. Samarbetet hjälper oss också att effektivera vår verksamhet: varje upphandlingsenhet behöver inte längre ensam finna lösningar och föra diskussioner med aktörer på marknaden. Det är viktigt att genast från början diskutera kostnaderna. Vi anser ändå att det är vår plikt att minska kemikaliebelastningen bland annat för att förebygga sjukdomar och allergier, och tillika är det också ekonomiskt sett förnuftigt. Att skydda barnens hälsa och miljö är en investering för framtiden, betonade Viljanen i sitt anförande.

I Green deal-avtalet Haitallisten aineiden vähentäminen päiväkotiympäristön hankinnoissa deltar utöver Vanda också Tammerfors och Helsingfors samt regionala upphandlingsenheter, social- och hälsovårdsministeriet och miljöministeriet.

I det första Green deal-avtalet som skrevs under i september förband sig Vanda stad att minska på utsläpp som uppkommer på byggarbetsplatser. Läs mer om det här (på finska).
Miljöministeriets pressmeddelande (på finska).

Publicerat: 13.11.2020 
(redigerad: )

Nyheter