Gratulationer till de nya studenterna

Ylioppilaslakki. Kuva: Tuulia Poutiainen.

Vandas gymnasier har fått resultaten från studentskrivningarna hösten 2020. Namnen på de nya studenterna publiceras på Vandagymnasiernas respektive webbsidor.

Namnlistorna över de nya studenterna kompletteras vartefter som gymnasierna kontrollerat resultaten. På gymnasiernas sidor publiceras namnen på de studenter som har gett sitt samtycke till att deras namn publiceras.

Hjärtliga gratulationer till de nya studenterna!

Nya studenter 2020

Helsinge gymnasium
Lumon lukio
Martinlaakson lukio
Sotungin lukio
Sotungin etälukio
Tikkurilan lukio
Vantaan aikuislukio
Vaskivuoren lukio

Under hösten 2020 ordnades studentskrivningarna under flera dagar än vanligt på grund av coronavirusepidemin. I Vanda förberedde sig abiturienterna för skrivningarna med närundervisning. Läs mer: I studentskrivningarna i Vanda deltar 1859 abiturienter (vanda.fi)

Publicerat: 12.11.2020 
(redigerad: )

Nyheter