Vanda erbjuder virtuell gympa

jumppa

Vanda stad ordnar utöver vanliga gympatimmar också virtuell gympa från och med tisdagen 3.11. Gympan ordnas tisdagar och torsdagar framöver, med två olika träningstimmar efter varandra. Gympatimmarna är en fortsättning från våren då Vanda stad ordnade dagliga virtuella gympatimmar på FressiTV under undantagsförhållandena.

De virtuella gympatimmarna var väldigt populära på våren och till och med tusen personer deltog som mest i en sändning. Staden sköter sändningarna nu i helt egen regi.

”Kunderna har önskat att de virtuella gympatimmarna fortsätter efter våren och vi kan nu svara på detta önskemål.Vi får se vilket mottagande gympan får och därefter kan vi bedöma i vilken omfattning den ska ordnas i framtiden, berättar idrottschef Anton Ahonen.

Liksom under våren är gympatimmarna riktade till den äldre befolkningen. Varje vecka ordnas stolgympa och olika former av seniorgympa samt kroppsträning. Timmarna leds av Vanda stads välbekanta idrottsinstruktörer.

Det är lätt att delta i den streamade gympan. Deltagaren behöver bara en apparat med internetförbindelse. Ingen inloggning behövs, de virtuella gympatimmarna finns lättillgängligt direkt på stadens webbsidor under adressen www.vantaa.fi/virtuaalijumpat

Publicerat: 6.11.2020 
(redigerad: )

Nyheter