Vanda och Esbo samlar in respons om byvägen som anlades på stadsgränsen

Byväg i Linnais

I juni 2020 ändrades ca en kilometer av den vanliga bilvägen som ligger på gränsen mellan Vanda och Esbo till en ny byväg. Av gatuavsnittet består omkring 800 meter av Ainovägen i Linnais som ligger på Vandas sida och cirka 200 meter av Juppersvägen i Dalsvik på Esbos sida.

Byvägen har nu varit i bruk i ca fem månader och man samlar in respons om hur vägen har fungerat med en enkät som kan besvaras fram till 15.11. I enkäten kan man berätta t.ex. om sina erfarenheter av vilken inverkan arrangemangen har haft på trafiken på vägen.

I mitten av byvägen finns en tre meter lång dubbelriktad fil reserverad för motorfordonstrafik. På båda sidor av mittenfilen finns 1,5 meter breda cykelfiler. Gångtrafikanter ska hålla sig till cykelfilen, på körbanans vänstra kant. När två motorfordon möts på vägen kör de förbi varandra genom att delvis väja ut på cykelfilen om det finns fritt utrymme platsen. Byvägens hastighetsbegränsning är 30 km/tim.

Byvägen är den första av sitt slag både i Vanda och Esbo. I Finland har byvägar tidigare tagits i bruk i Hattula och Pyttis, men konceptet kommer ursprungligen från Holland.
”Genom enkäten vill vi få information om erfarenheterna i anslutning till väganvändningen. Om erfarenheterna har varit goda kan byvägmodellen också utnyttjas på andra håll i Vanda”, berättar Olli Tamminen som är trafikingenjör i Vanda.

Gå till enkäten genom webbplatsen osallistuva.vantaa.fi (på finska)

Publicerat: 27.10.2020 
(redigerad: )

Nyheter