En arbetssökande med sin kundrådgivare vid en dator

Vandas och Kervos servicelöfte till alla arbetslösa

Städerna Vanda och Kervo inleder ett gemensamt kommunförsök med sysselsättning i början av nästa år. Det viktigaste är att ge ett starkt stöd till dem som söker arbete och att utnyttja kunskapen om de lokala förhållandena.

- Vi behöver effektiva och individuella tjänster i hanteringen av sysselsättningen, konstaterar Vanda stadsdirektör Ritva Viljanen.
Coronan har påverkat företagen och ökat arbetslösheten i form av uppsägningar och permitteringar. Nu måste vi vända på alla stenar för att öka sysselsättningen. Tack vare kommunförsöket får vi ett starkare nätverk som kan hjälpa människor på ett mer omfattande plan.

Vandas och Kervos gemensamma servicelöfte är att stärka arbetsförmågan hos de arbetslösa i städerna i samarbete med social- och hälsovården. De lokala läroanstalterna utgör ett viktigt nätverk när det gäller att säkerställa kunnandet och kompetensen. Ungdomsservicen tas med i arbetet för att nå ut till ungdomar som riskerar att marginaliseras. Det är också alla aktörers gemensamma uppgift att sysselsätta de arbetslösa som har ett främmande språk som modersmål.

- Kärnan i samarbetet är företagen dvs. de arbetsgivare som erbjuder arbetsplatser, betonar Kervos stadsdirektör Kirsi Rontu.
I försöket strävar vi efter en effektivitet som bygger på identifiering av lokala förhållanden, utbildningsmöjligheter och behoven hos företag och arbetssökande.

I kommunförsöket satsar vi på en bra början i arbetssökandet och på att hitta individuella lösningar. För varje arbetssökande görs en bedömning av servicebehovet och utgående från den ges individuell anställningsinriktad vägledning. I den nya servicen får varje arbetssökande en egen kundrådgivare.

I Vanda och Kervo finns sammanlagt cirka 20 000 arbetslösa, uppsagda eller permitterade, enligt statistiken från augusti. Situationen ser inte ut att bli bättre inom den närmaste framtiden utan starka insatser och statens stödåtgärder.

- I detta skede behöver vi (av staten) följande: att arbets- och näringsbyråerna förbinder sig till ett rejält och gott samarbete, att resurser fördelas rättvist och personalen motiveras, summerar Vandas direktör för sysselsättningsservicen Susanna Taipale-Vuorinen.
Det räcker inte att vi får mycket kunnig personal från arbets- och näringsbyrån, utan vi behöver också lokaler och operativt stöd att komma i gång med servicen.

Vanda och Kervo deltar tillsammans i kommunförsöket med sysselsättning som inleds 1.1. 2021 och slutar 30.6. 2023. Under försöket överförs vissa av uppgifterna från statens arbets- och näringsbyråer till kommunerna. Målet med sysselsättningsförsöken är att allt effektivare kunna förbättra sysselsättningen och utbildningsvägledningen för arbetslösa arbetssökande och att hitta nya lösningar för att få tillgång till kompetent och kunnig arbetskraft.

Läs mera om Vanda-Kervos kommunförsöket på finska: Työllisyyden kuntakokeilu

Publicerat: 21.10.2020 
(redigerad: )

Nyheter