Affärer och stadens tjänster till Kivistö

Staden ordnade ett öppet anmälningsförfarande om serviceklustret i Kivistö, vilket resulterade i sex förslag. Stadsstyrelsen valde 5.10 Lehto Tilat Oy till fortsatta förhandlingar. I Lehto Tilat Oy:s förslag finns plats för en dagligvarubutik och ett stort varuhus. Ett förhandlingsresultat måste uppnås före 27.11.2020.

I serviceklustret reserveras plats för en hälsostation och stadskulturens bibliotek, ungdoms- och kulturlokaler samt en invånarservicelokal.

Den första fasen i Lehto Tilat Oy:s förslag omfattar cirka 12 300 m²-vy, tomtens areal är cirka 12 500 m2. Förslaget inbegriper inte utkanten av Topasplatsen och därför kan projektet byggas i två våningar.

I förslaget placeras ett bibliotek på andra våningen på bussterminalens sida och ett gym på den nordöstra sidan. I förslaget föreslås också en tredje våning på terminalens sida som inhyser en hälsostation. I källarvåningen finns 145 bilplatser. Dessutom har det föreslagits 95 bilplatser i markplanet.

Lehto Tilat Oy:s första fas kunde påbörjas i oktober–december 2022, ifall stadens beslut om hyresavtal fattas under år 2020. Serviceklustret kunde utvidgas sydost mot Vandaforsvägen där det finns plats för två dagligvarubutiker á 3450 m²-vy. I den tredje fasen utvidgas dagligvarubutikerna ytterligare sydost mot Korundgatan i form av två enheter på 5500– 8500 m2-vy, varvid det finns möjlighet att bygga två hypermarketar. Den första utvidgningen kan göras genast när avtalen med centralaffären för två dagligvarubutiker träder i kraft.

Publicerat: 8.10.2020 
(redigerad: )

Nyheter