Anmäl dig till webbworkshopparna för den deltagande budgeteringen i Mårtensdal och Håkansböle senast 5.10

Gatukonst och en lapp med frågan "vad skulle du vilja ha" på finska

I den deltagande budgeteringens projekt Vårt Mårtensdal och Vårt Håkansböle får invånarna besluta hur stadsdelarna utvecklas med 50 000 euro.

I augusti-september kunde man lämna in idéer om utvecklingen av stadsdelarna Håkansböle och Mårtensdal, vilka som bäst bearbetas vidare. Vem som helst som är intresserad av att utveckla områdena kan anmäla sig till den fortsatta bearbetningen av idéerna under workshoppar. Under workshopparna bekantar man sig med de inlämnade idéerna och sammanställer, bearbetar och preciserar dem till planer som går vidare till omröstning.

I oktober-november röstar man om de bearbetade idéerna och år 2021 förverkligar man de idéer som vunnit röstningen.

Workshoppen där idéerna som gäller stadsdelen Mårtensdal behandlas ordnas måndagen 5.10 kl. 17.30–19.30 och workshoppen där idéerna som gäller stadsdelen Håkansböle behandlas ordnas onsdagen 7.10 kl. 17.30–19.30. På grund av den allt allvarligare coronavirussituationen ordnas den deltagande budgeteringens workshoppar på webben, till skillnad mot vad som ursprungligen meddelades. Också anmälningstiden till workshopparna har förlängts på grund av ändringen.

Anmälan via en webropol-blankett (på finska) före 5.10 kl. 9.00.

Närmare information om den deltagande budgeteringen finns på webbplatsen osallistu.vantaa.fi

Läs mer i tidigare nyheter

Vid den deltagande budgeteringen i Mårtensdal och Håkansböle inlämnades över 200 idéer (16.9.2020)
Idéjakten startar – invånarbudget på 50 000 euro för ett trivsammare Håkansböle och Mårtensdal (18.8.2020)

Publicerat: 30.9.2020 
(redigerad: )

Nyheter