Kivistö biblioteksfilial och ungdomsgård öppnas 7.10

Kivistö bibliotek och ungdomsgård.

Invånarnas tjänster i Kivistö kompletteras med en biblioteksfilial och en ungdomsgård. De ljusa och färggranna lokalerna öppnas på adressen Topasgränden 11.

Biblioteksfilialens öppettider och tjänster

Biblioteksfilialen är öppen mån. 13–20, tis.–ons. 9–16, tors. 13–20, fre. 9–16.

Ett system som möjliggör självbetjäning tas i bruk i årsslutet.

Biblioteksfilialens kundlokal har en yta på ca 110 kvadratmeter. Till en början är tjänsterna begränsade, man kan hämta reserverat material, låna och returnera material och läsa tidningar. För utlåning finns en liten samling nya böcker och barnböcker. Kunderna har också tillgång till ett litet utrymme för studier.

Under våren besvarade invånarna i Kivistö flitigt bibliotekets enkät. Genom att svara på enkäten kunde man påverka vilka tidningar och vuxenböcker samt vilken slags inredning till barnavdelningen som skaffas till biblioteket. Den inredning som skaffats till barnavdelningen utgående från svaren kompletteras under hösten. Lokalernas interiör kompletteras också i fråga om skyltningen.

Ungdomsgårdens öppettider och tjänster

Ungdomsgården ligger i affärsutrymmena bredvid biblioteket, i flervåningshusets stenfotsvåning. Verksamheten på ungdomsgården riktar sig till ungdomar i åldern 10–17 år. Ungdomsgården har två anställda.

I planeringen av den nya lokalen har man strävat efter att utnyttja det lilla utrymmets fulla potential. I mån av möjlighet kan utrymmena också användas ömsesidigt med biblioteket. Möjligheterna till samarbete kartläggs när verksamheten inleds.

”Ungdomsgården i Kivistö är rätt liten, men sympatisk. I lokalen finns bland annat konsolspel, subsoccer, matlagningsmöjligheter och möjlighet till trevlig samvaro i en trygg miljö”, berättar Anne Laari som är chef för ungdomsarbetet i området Aviapolis-Kivistö.

Ungdomsgården är öppen:

mån. och tors. kl. 14–17 små (åk 4 – 6), kl. 15 – 20.30 stora (åk 7 – 17-åringar)

fred. kl. 15–17 små (åk 4 – 6) och kl. 15 – 22 stora (åk 7 – 17-åringar)

På onsdagar kommer det att finnas hobbyverksamhet på ungdomsgården. Verksamhetens innehåll planeras enligt ungdomarnas intressen när verksamheten inleds.

Bild: Dani Rönnqvist

Publicerat: 30.9.2020 
(redigerad: )

Nyheter