Understöd för organisering av motionsidrott i föreningar kan ansökas för hösten 2020

Myyrmäen jäähalli

Inom idrottsservicens serviceområde i Vanda stad kan man ansöka om två olika understöd för organisering av motionsidrott för hösten 2020. Ett specialtema för understöden under hösten är hobbytjänster som kan ordnas på distans, och understöd kan beviljas också för organiseringen av denna verksamhet.

Understöd för idrottsinstruktörer kan ansökas särskilt för hobbygrupper och evenemang som ordnas under kvällar och veckoslut medan projektpengar för skolornas idrottsföreningsverksamhet kan ansökas för klubbar som ordnas i anslutning till skoldagen. Verksamheten ordnas med beaktande av coronarestriktionerna.

Understöd för idrottsinstruktörer

 • Understöd för idrottsinstruktörer beviljas för instruktörersättningar i anslutning till motionsidrottsverksamhet riktad till Vandabor
 • Verksamheten ska ledas av en instruktör och vara lågtröskelverksamhet öppen för alla, med prioritering på verksamhet för barn och unga
 • Understöd kan också ansökas för evenemang och läger
 • Deltagarna behöver inte vara medlemmar i en förening
 • Deltagandet kan kosta högst 100 €/år för en deltagare, avgiftsfria grupper har företräde
 • Ersättning för instruktörer 25–38 € / instruktör / h
 • Grupperna ska läggas ut för publicering på webbsidan Hobihobi.fi
 • Understöd som beviljas av fritidsnämnden

Projektpengar för skolornas idrottsföreningsverksamhet

 • Med hjälp av projektpengar ordnas sportklubbar med låg tröskel i Vandalågstadier på eftermiddagar, målgrupp åk 3–9
 • Verksamheten är en del av skolans klubbverksamhet: avgiftsfri för eleverna, olycksfallsförsäkring via skolan, tillgång till skolans utrustning
 • Föreningen kommer överens med skolan om lämplig tidpunkt, utrymme och målgrupp.
 • Föreningen ingår avtal om verksamheten med idrottsservicen, ersättning för instruktörer 35e / instruktör / h
 • Grupperna ska läggas ut för publicering på webbsidan Hobihobi.fi
 • Finansiering genom projektpengar av Undervisningsministeriet

Understödet ska ansökas på webben: https://asiointi.vantaa.fi/

I frågor som gäller nya klubbar inom skolornas idrottsföreningsverksamhet vänligen kontakta Päivi Sillanpää.

Närmare information:

Päivi Sillanpää

Koordinator inom idrottsservicen

+350 40353 4663

paivi.sillanpaa@vantaa.fi

Publicerat: 17.9.2020 
(redigerad: )

Nyheter