Vid den deltagande budgeteringen i Mårtensdal och Håkansböle lämnades 200 idéer in

Gatukonst

Den deltagande budgeteringens första etapp i stadsdelarna Håkansböle och Mårtensdal, idéjakten, avslutades måndagen 14.9. Nu startar bearbetningen av idéerna, i vilken invånarna kan delta under workshoppar som ordnas i början av oktober.

Temat för projekten Vårt Mårtensdal och Vårt Håkansböle är utveckling av närmiljön. I den deltagande budgeteringen kan invånarna komma med idéer och besluta om vad en viss summa av stadens budget ska användas till. Båda stadsdelarna förfogar över 50 000 euro.

Under idéjaktetappen inlämnades 86 stycken idéer som gällde Håkansböle och 142 stycken idéer som gällde Mårtensdal. Man kunde lämna in idéer både på nätet och på idéinsamlingsställen, bl.a. på bibliotek. Också bland annat skolor, ungdomsgårdar och organisationer deltog i insamlingen av idéer.

”Man lämnade in förslag om t.ex. belysning, omgivningens skick, bänkar, gatukonst och blomsterrabatter. ”Det är roligt att invånarna varit så ivriga på att ta fram idéer”, säger delaktighetskoordinator Laura Lettenmeier.

Alla idéer är tillgängliga på tjänsten osallistuva.vantaa.fi. Idéer som gäller Håkansböle och idéer som gäller Mårtensdal presenteras i egna avsnitt.

Följande fas är att stadens expertis sätter sig in i idéerna och de bearbetas till planer som går vidare till omröstning. Invånarna kan delta i den fortsatta bearbetningen av idéer vid två workshoppar som ordnas 5.10 kl. 17.30 i Mårtensdal skola (matsal), och 7.10 kl. 17.30 på ungdomsgården i Håkansböle. Man kan anmäla sig till en workshop fram tills 1.Oktober via Webropol-formen (på finska).

Under perioden 20.10–16.11. kan alla invånare i stadsdelarna Håkansböle och Mårtensdal som fyllt 12 år rösta om vilka förslag som ska förverkligas med de reserverade summorna. Förslagen som vunnit omröstningen förverkligas under år 2021.

Deltagande budgetering ingår i programmet för positiv särbehandling.

Publicerat: 16.9.2020 
(redigerad: )

Nyheter