I studentskrivningarna i Vanda deltar 1859 abiturienter

Fler provdagar än tidigare

Studentskrivningarna inleds måndagen den 14 september med prov i kemi och hälsokunskap och fortsätter fram till 1.10.2020 beroende på vilka ämnen man skriver. Studentexamensnämnden har ändrat provdagarna för hösten 2020 så att två realprovsdagar delas upp på fyra provdagar och dagen för proven i främmande språk, lång lärokurs delas upp på två dagar. Syftet med ändringen är att säkerställa att examen kan anordnas tryggt på grund av coronavirussituationen. Beslutet om att utöka antalet provdagar fattades redan på våren för att abiturienterna skulle kunna förbereda sig.

I Vanda har totalt 1859 abiturienter från dag- och vuxengymnasier anmält sig till höstens studentskrivningar, det vill säga drygt 300 fler än förra hösten.

Det ökade antalet abiturienter beror antagligen på möjligheten till obegränsad omtagning av godkända prov som trädde i kraft hösten 2019, större betoning på betygsbaserad antagning till högskolor och vårens studentprov som ordnades i exceptionella förhållanden och med komprimerad tidtabell.

Tidtabell för studentproven hösten 2020

 • mån.14.9. kemi, hälsokunskap (ursprungliga proven uppdelade)
 • ons. 16.9 främmande språk, lång lärokurs, engelska (ursprungliga proven uppdelade)
 • tors. 17.9 religion, livsåskådningskunskap, samhällslära, geografi (ny provdag)
 • fre. 18.9 modersmål och litteratur (finska och svenska), provet i skrivkompetens finska/svenska som andraspråk och litteratur
 • mån. 21.9 det andra inhemska språket, lång och medellång lärokurs
 • tis. 22.9 matematik, lång och kort lärokurs
 • tors. 24.9. filosofi, biologi (ursprungliga proven uppdelade)
 • fre. 25.9 modersmål och litteratur (finska och svenska), skrivkompetensprovet
 • mån. 28.9 främmande språk, kort lärokurs
 • tis. 29.9. psykologi, historia, fysik (ny provdag)
 • ons. 30.9 modersmålsprovet i samiska
 • tors. 1.10. främmande språk, lång lärokurs, franska, spanska, tyska och ryska (ny provdag)

Närmare information om studentskrivningarna, deras tidtabeller och hur man förbereder sig inför skrivningarna finns på gymnasiernas webbsidor och på adressen ylioppilastutkinto.fi/sv.

Publicerat: 11.9.2020 
(redigerad: )

Nyheter