Mobilt medlemskort till ungdomsgårdarna i Vanda

Vid Vanda stads ungdomsservice gick man 1.9.2020 över till ett elektroniskt system för mobila medlemskort till ungdomsgårdarna, ett s.k. mobilt nutakort.

Det är i fortsättningen enkelt, snabbt och behändigt att ansöka om medlemskort till ungdomsgårdarna. Det behövs inte längre några pappersblanketter för ansökan, utan ansökan om kort sker elektroniskt. Det handlar om en tjänst som fungerar i webbläsaren, så man behöver inte installera en separat app.

Med medlemskortet får den unga tillgång till ungdomsservicens mångsidiga verksamhet i Vanda. I ungdomsservicens utbud finns ungdomsgårdarnas öppna verksamhet, hobbyverksamhet, evenemang, läger och exkursioner. De unga kan själva påverka verksamhetens innehåll.

Vårdnadshavaren ansöker om medlemskort för den unga på adressen nutakortti.vantaa.fi/hae. När ansökan har blivit godkänd, får den unga ett SMS med en länk till en QR-kod. Koden fungerar som medlemskort vid Vandas ungdomsgårdar. Koden kan sparas på telefonens hemmeny där den enkelt finns till hands.

Det mobila nutakortsystemet har utvecklats sedan år 2019 i samarbete med Vanda stads it-administration och Gofore.

Se i den här videon hur det mobila medlemskortet fungerar.

Publicerat: 8.9.2020 
(redigerad: )

Nyheter